Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 24.novembrī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Apses iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”;

“Par U.Dangas iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”;

“Par E.Puriņa apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par I.Zālītes iecelšanu par Aizkraukles rajona tiesnesi”;

“Par A.Bērziņas atbrīvošanu no Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amata”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                               M.Segliņš 


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas

saeimas lēmums

 

 

 

Par A.Bērziņas atbrīvošanu no

 Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amata

 

 

Ar šā gada 28.novembri atbrīvot Astrīdu Bērziņu no Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amata sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu.