Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 24.novembrī

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par I.Apses iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”;

“Par U.Dangas iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi”;

“Par E.Puriņa apstiprināšanu par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi”;

“Par I.Zālītes iecelšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi”;

“Par A.Bērziņas atbrīvošanu no Kurzemes apgabaltiesas tiesneša amata”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                               M.Segliņš 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par I.Zālītes iecelšanu par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Ingu Zālīti par Aizkraukles rajona tiesas tiesnesi, vienlaikus atbrīvojot viņu no Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata.