Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 2.jūnijā

Nr.9/3 –

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par A.Kazārovas atbrīvošanu no Augstākās tiesas tiesneša amata”;

“Par J.Muižnieka atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata”;

“Par N.Salenieka apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi”;

“Par Ž.Žimantes iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par K.Garās iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par D.Riekstiņas iecelšanu par Ventspils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

 “Par I.Ziediņas iecelšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs                                  E.Jaunups


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par D.Riekstiņas iecelšanu par Ventspils

zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

 

 

 Iecelt Daci Riekstiņu par Ventspils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.