PROJEKTS

Rīgā, 2005.gada 18.maijā

Nr.9/3 -

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Saskaņā ar Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Juridiskā komisija lūdz izdarīt grozījumu Saeimas š.g. 19.maija sēdes izsludinātajā darba kārtībā un iekļaut tajā lēmuma projekta “Par V.Kančas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata” izskatīšanu darba kārtības II sadaļā pēc 10.darba kārtības jautājuma.

 

 Pielikumā: lēmuma projekts un informatīvais materiāls.

 

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētāja biedrs                                   E.Jaunups


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas

saeimas lēmums

 

 

 

Par V.Kančas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas

Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata

 

 

Ar šā gada 21.maiju atbrīvot Viju Kanču no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata sakarā ar likumā noteiktā amata pildīšanas maksimālā vecuma sasniegšanu.