Saeimas lēmuma projekts

Lēmumprojekts

 

Par termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā Apvienoto Nāciju Organizācijas daudznacionālo spēku sastāvā

 

Saskaņā ar likuma "Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanās starp­tautiskajās operācijās" 1.panta otro daļu un 5.panta pirmo daļu un Apvienoto Nāciju Organizācijas Drošības padomes 2004.gada 8.jūnija rezolūcijas Nr.1546 (2004) 4.punktu pagarināt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalības termiņu miera nodrošināšanas operācijā Irākā Apvienoto Nāciju Organizācijas daudznacionālo spēku sastāvā līdz 2005.gada 31.decembrim.

 

 

 

 

 

Aizsardzības ministrs

E.Repše

 

 

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts

Saeimas lēmuma  “Par  termiņa pagarināšanu Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā Apvienoto Nāciju Organizācijas daudznacionālo spēku sastāvā”” projektam

 

Saeima 2003.gada 20.martā pieņēma lēmumu „Par Latvijas atbalstu ANO Drošības padomes rezolūcijas Nr. 1441 izpildei”, nolemjot atļaut Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vienībām piedalīties starptautiskajās miera nodrošināšanas operācijās un starptautiskajās humānajās operācijās starptautiskās koalīcijas bruņoto spēku militārās vadības pārziņā un nosakot NBS dalības periodu līdz 2003.gada 31.decembrim. Saeimai pieņemot šādu lēmumu, Latvija oficiāli pauda  atbalstu cīņai pret terorismu un savu vēlmi veicināt vispārējo drošību.

Jau 2003.gada 16.oktobrī Apvienoto Nāciju Organizācija (ANO), izvērtējot situāciju Irākā, pieņēma lēmumu (rezolūcijā Nr.1511), ka drošības un stabilizācijas nodrošināšanai Irākā ir nepieciešams ANO daudznacionālo spēku atbalsts. Pamatojoties uz šo rezolūciju, Saeima 2003.gada 11.decembrī pieņēma lēmumu par termiņa pagarināšanu Latvijas NBS vienību dalībai miera nodrošināšanas operācijā Irākā Apvienoto Nāciju Organizācijas daudznacionālo spēku sastāvā. Lēmuma darbības laiks tika noteikts līdz 2004.gada 16.oktobrim.

ANO Drošības padome (DP), veicot sociālpolitisko apstākļu un drošības situācijas analīzi, 2004.gada 8.jūnijā pieņēma jaunu rezolūciju Nr.1546, kurā pauda viedokli, ka daudznacionālo spēku klātbūtne Irākā nepieciešama vēl uz 12 mēnešiem. Savukārt rezolūcijas 4.punkts nosaka, ka faktiski ANO daudznacionālo spēku uzturēšanās  pilnvaras  izbeidzas tad, kad ir konstitucionāli ievēlēta valdība, kam  pēc plānotā jānotiek līdz 2005.gada 31.decembrim. Tāpēc, lai konkretizētu Latvijas NBS vienību uzturēšanās Irākā laiku, nepieciešams precizēt lēmuma projektu.

NBS vienības līdzdalība Irākā notiek Aizsardzības ministrijai atvēlētā budžeta ietvaros, līdz ar to papildus finansējums nav nepieciešams.

 

Valsts sekretārs                                                                  E.Rinkēvičs

 

 

 

02.05.2005.                   10: 05

243

S.Zaharova; Signe.Zaharova@mod.gov.lv; tālr.7335243