Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 20.aprīlī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par D.Alksnes iecelšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par S.Gmirekas iecelšanu par Balvu rajona tiesas tiesnesi”;

“Par Z.Kusiņas iecelšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi”;

“Par G.Rezgoriņas iecelšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi”;

“Par I.Tikumas iecelšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi ”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par G.Rezgoriņas iecelšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi

 

 

     Iecelt Guntu Rezgoriņu par Madonas rajona tiesas tiesnesi.