Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 20.aprīlī

Nr.9/3 –

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmumu projektus:

“Par Ē.Jaunskunga iecelšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par D.Koroševskas iecelšanu par Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par E.Sietnieces iecelšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par J.Taukula iecelšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”;

“Par D.Šaicāna iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi ”;

“Par I.Zabarovskas iecelšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi”.

 

Pielikumā: lēmumu projekti un informatīvais materiāls.

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                              M.Segliņš

 

 

 

 

 

 


 

projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par I.Zabarovskas iecelšanu par Rīgas rajona

zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi

 

 

 Iecelt Ināru Zabarovsku par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi.