Rīgā, 2005

Rīgā, 2005.gada 3.februārī

Nr.9/3 –

 

 

 

Saeimas Prezidijam

 

Juridiskā komisija lūdz iekļaut Saeimas nākamās kārtējās sēdes darba kārtībā izskatīšanai šādus lēmuma projektus:

 “Par L.Piusas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”;

“Par R.Vīdušas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi”.

 

 

Pielikumā: lēmuma projekti un informatīvais materiāls.

 

 

 

Ar cieņu,

 

Juridiskās komisijas priekšsēdētājs                                            M.Segliņš


projekts

 

 

 

 

 

 

latvijas republikas saeimas

lēmums

 

 

 

Par R.Vīdušas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi

 

 

Iecelt Rudīti Vīdušu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi.