149. Kārsavas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10917
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9449
Piedalījušos vēlētāju skaits
9445

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Marija Kārkla
5547
3803
Boleslavs Laganovskis
3389
5961