Zemes reforma


 
Likums “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 15/Lp12)
(13.11.2014.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 13. novembrī
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 13. novembrī

 
Likums “Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (Nr. 223/Lp12)
(16./23.04.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 21. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 8. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 12. novembra sēdē

 
Likums “Grozījums Zemes pārvaldības likumā” (Nr. 564/Lp12)
(05.05.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 5. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 9. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 15. septembra sēdē

 
Likums “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 590/Lp12)
(02.06.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 2. jūnija sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 590/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016. gada 20. oktobrim, plkst.
17.00” (Nr. 423/Lm12) – 20.10.2016.
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 1. decembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr.590/Lp12) trešajam lasījumam līdz 2016. gada 15. decembrim” (Nr. 
447/Lm12) – 08.12.2016.
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 23. marta sēdē
Par likuma “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” otrreizēju caurlūkošanu (Nr. 
590/Lp12) – 06.04.2017.
Lēmums “Par likuma “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 590/Lp12) otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2017. gada 11. maija uz 2017. gada 18. maiju” (Nr. 507/Lm12) – 11.05.2017.
Otrreizējā caurlūkošanā – pieņemts 2017. gada 18. maija sēdē

 
2016. gada 15. septembrī
Lēmums “Par 10 480 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem” turpmāko virzību” (Nr. 394/Lm12)

 
Likums “Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (Nr. 671/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē

 
Likums “Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” (Nr. 956/Lp12)
(22.06.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 22. jūnija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 22. jūnija sēdē

 
Likums “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā” (Nr. 1045/Lp12)
(19.10.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 25./26. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 22. novembra sēdē

 
Likumprojekts “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā” (Nr. 1079/Lp12)
(09.11.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 23. novembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā” (Nr. 1079/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2018. gada 8. jūnijam” (Nr. 
741/Lm12) – 07.06.2018.
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē