Zemes reforma


 
Likums “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 15/Lp12)
(13.11.2014.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 13. novembrī
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 13. novembrī

 
Likums “Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (Nr. 223/Lp12)
(16./23.04.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 21. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 8. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 12. novembra sēdē

 
Likums “Grozījums Zemes pārvaldības likumā” (Nr. 564/Lp12)
(05.05.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 5. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 9. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 15. septembra sēdē

 
Likums “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 590/Lp12)
(02.06.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 2. jūnija sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 590/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016. gada 20. oktobrim, plkst.
17.00” (Nr. 423/Lm12) – 20.10.2016.
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 1. decembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr.590/Lp12) trešajam lasījumam līdz 2016. gada 15. decembrim” (Nr. 
447/Lm12) – 08.12.2016.
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 23. marta sēdē
Par likuma “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” otrreizēju caurlūkošanu (Nr. 
590/Lp12) – 06.04.2017.
Lēmums “Par likuma “Grozījumi likumā “Par zemes privatizāciju lauku apvidos”” (Nr. 590/Lp12) otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2017. gada 11. maija uz 2017. gada 18. maiju” (Nr. 507/Lm12) – 11.05.2017.
Otrreizējā caurlūkošanā – pieņemts 2017. gada 18. maija sēdē

 
2016. gada 15. septembrī
Lēmums “Par 10 480 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Latvijas zeme Latvijas pilsoņiem” turpmāko virzību” (Nr. 394/Lm12)

 
Likums “Grozījumi Zemes ierīcības likumā” (Nr. 671/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē

 
Likums “Grozījums likumā “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”” (Nr. 956/Lp12)
(22.06.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 22. jūnija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 22. jūnija sēdē

 
Likums “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā” (Nr. 1045/Lp12)
(19.10.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 25./26. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 22. novembra sēdē

 
Likums “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā” (Nr. 1079/Lp12)
(09.11.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 23. novembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā” (Nr. 1079/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2018. gada 8. jūnijam” (Nr. 
741/Lm12) – 07.06.2018.
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 27. septembra sēdē

 
Likumprojekts “Grozījumi Zemes pārvaldības likumā” (Nr. 1307/Lp12)
(06.09.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 11. oktobra sēdē

 
2018. gada 20. septembrī
Lēmums “Par 10 516 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Zemei zem daudzdzīvokļu mājām jābūt tikai šo māju iedzīvotāju īpašumā” turpmāko virzību” (Nr. 772/Lm12)