Tiesībsargs


 
2015. gada 26. martā
Latvijas Republikas tiesībsarga 2014. gada ziņojums
 
Likumprojekts “Grozījums Tiesībsarga likumā” (Nr. 424/Lp12) (Noraidīts)
(29.10.2015.)
 
2016. gada 18. februārī
Latvijas Republikas tiesībsarga 2015. gada ziņojums
(Dok. Nr. 1750)
 
2016. gada 3. martā
Lēmums “Par tiesībsarga apstiprināšanu” (Nr. 317/Lm12)
 
2017. gada 30. martā
Latvijas Republikas tiesībsarga 2016. gada ziņojums
 
2018. gada
22. martā
Latvijas Republikas tiesībsarga 2017. gada ziņojums