(Lp - 730,    Lm - 425,    P - 10,    J - 203)                   Lp12- 730    Lm12- 425    P12- 10    J12- 203

Tēmu nosaukumi Likumprojekti, lēmumprojekti
1. Administratīvo pārkāpumu kodekss Likumprojekts “Administratīvo pārkāpumu procesa likums”(Nr. 16/Lp12)
Likums “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā” (Nr. 27/Lp12)
2. Administratīvā procesa likums Likumprojekts “Grozījumi Administratīvā procesa likumā” (Nr. 573/Lp12)
*** ***
8. Augstskolas Likums “Grozījumi Augstskolu likumā” (Nr. 102/Lp12)
Likumprojekts “Par Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Satversmi” (Nr. 266/Lp12)
Likumprojekts “Par Latvijas Mākslas akadēmijas Satversmes grozījumiem” (Nr. 281/Lp12)
Likumprojekts “Par Banku augstskolas Satversmes grozījumiem” (Nr. 307/Lp12)
Likums “Par Vidzemes Augstskolas Satversmes grozījumiem” (Nr. 313/Lp12)
***
*** ***
17. Nodokļi Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” (Nr. 1/Lp12)
Likumprojekts “Grozījums Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā” (Nr. 12/Lp12)
Likums “Grozījums likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
71/Lp12)
Likums “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (Nr. 
96/Lp12)
Likumprojekts “Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā” (Nr. 
82/Lp12) (Noraidīts)
Likumprojekts “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” (Nr. 83/Lp12) (Noraidīts)
Likums “Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokli”” (Nr. 91/Lp12)
Likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Nr. 
98/Lp12)
Likums “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”” (Nr. 103/Lp12)
Likums “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”” (Nr. 
107/Lp12)
Likums “Grozījums likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” (Nr. 
113/Lp12)
* zaļā krāsā tie, kas atkārtojas (un tos gribi neraxtīt, vai Lp numurus pieraxtīt?) ***
*** ***
45. Komisijas Lēmums “Par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas noteikumiem” (Nr. 14/Lm12)
Lēmums “Par Saeimas komisiju sastāvu” (Nr. 26/Lm12)
Lēmums “Par Saeimas deputāta ... ievēlēšanu ... komisijā”
Lēmums “Par Saeimas deputāta ... atsaukšanu ... no komisijas”
***
*** Par piekrišanu 12. Saeimas deputāta ... saukšanai pie administratīvās atbildības
Deklarācija Par nepilngadīgo Latvijas valsts piederīgo aizsardzību ārvalstīs bērna tiesību jomā
Par priekšlikumu iesniegšanas kārtību (formu) 2016.gada valsts budžeta likumprojektu paketei
Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par Latvijas valsts rīcību, izvērtējot 2013.gada 21.novembrī...galaziņojums
Par Parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valstij piederošo 75% bankas 'Citadele' akciju ... darbības laika pagarināšanu līdz 2015.gada 18.decembrim
Visi "Deputātu pieprasījumi, iesniegumi, jautājumi un atbildes uz tiem" atrodas šajā sadaļā