Muita


 
Likums “Par likuma “Par atlīdzību mantas uzrādītājam muitas noteikumu un nodokļu likumu pārkāpumu gadījumos” atzīšanu par spēku zaudējušu” (Nr. 81/Lp12)
(11.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 22. janvāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 19. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 12. marta sēdē
 
Likums “Muitas likums” (Nr. 534/Lp12)
(31.03.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 7. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 5. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 2. jūnija sēdē