Likumdošanas akti

 
Likumprojekts “Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 14/Lp12)
(13.11.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 13. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2014. gada 4. decembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2014. gada 18. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 24/Lp12)
(20.11.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 20. novembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr.24/Lp12) otrajam lasījumam” (Nr. 97/Lm12) – 22.01.2015.
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 24/Lp12) otrajam lasījumam” (Nr. 114/Lm12) – 05.03.2015.
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 17. decembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 21. aprīļa sēdē
Par likuma “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 
24/Lp12) otrreizēju caurlūkošanu – 05.05.2016.
Lēmums “Par likuma “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 24/Lp12) otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2016. gada 2. jūnija uz 2016. gada 9. jūniju” (Nr. 366/Lm12) – 26.05.2016.
Otrreizējā caurlūkošanā – pieņemts 2016. gada 9. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums” (Nr. 
32/Lp12)
(27.11.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 27. novembra sēdē
Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta „Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu likums” (Nr. 32/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2018. gada 18. maijam” (Nr. 713/Lm12) – 26.04.2018.
 
Likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 
34/Lp12)
(27.11.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 27. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 26. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 23./30. aprīļa sēdē
 
Likums “Grozījums likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 47/Lp12) (Steidzams)
(27.11.2014.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 27. novembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 11. decembra sēdē
 
Likums “Grozījums Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 48/Lp12) (Steidzams)
(27.11.2014.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 27. novembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 11. decembra sēdē
 
Likums “Grozījums Dizainparaugu likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 50/Lp12) (Steidzams)
(27.11.2014.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 27. novembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 11. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 62/Lp12)
(27.11.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 27. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 16./23. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 28. maija sēdē
 
Likums “Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 64/Lp12)
(27.11.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 27. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 15. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. februāra sēdē
 
Likums “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr. 72/Lp12)
(04.12.2014.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 11. decembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 18. decembra sēdē
 
Likums “Enerģijas dzērienu aprites likums” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 57/Lp12)
(04.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 4. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 21. janvāra sēdē
 
Likums “Brīvprātīgā darba likums” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 65/Lp12)
(04.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 4. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 26. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē
 
Likums “Statistikas likums” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 66/Lp12)
(04.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 4. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 30. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 4. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 106/Lp12)
(11.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 11. decembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr.106/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2016. gada 1. augustam” (Nr. 370/Lm12) – 09.06.2016.
Likums “Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā” (Nr. 89/Lp12)
(11.12.2014.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 11. decembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 17. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” (Nr. 87/Lp12)
(11.12.2014.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 11. decembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2014. gada 17. decembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (Nr. 114/Lp12)
(18.12.2014.)
1. lasījumā – noraidīts 2015. gada 30. aprīļa sēdē
 
Likums “Grozījums Politisko partiju likumā” (Nr. 116/Lp12)
(18.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 26. marta sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 14. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 3. marta sēdē
 
Likums “Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 109/Lp12)
(18.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 18. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 23./30. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 28. maija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 123/Lp12) (Noraidīts)
(18.12.2014.)
1. lasījumā – noraidīts 2014. gada 18. decembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Dizainparaugu likumā” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 125/Lp12) (Noraidīts)
(18.12.2014.)
1. lasījumā – noraidīts 2014. gada 18. decembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 126/Lp12) (Noraidīts)
(18.12.2014.)
1. lasījumā – noraidīts 2014. gada 18. decembra sēdē
 
Likumprojekts “Publisko pakalpojumu likums” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 130/Lp12)
(18.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 18. decembra sēdē
 
Likums “Psihologu likums” (Saeimas kārtības ruļļa 39.p. kārtībā) (Nr. 133/Lp12)
(18.12.2014.)
1. lasījumā – pieņemts 2014. gada 18. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 21. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 30. marta sēdē
 
Likums “Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 142/Lp12)
(15.01.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 19. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 21. maija sēdē
 
Likums “Noguldījumu garantiju likums” (Nr. 152/Lp12)
(15.01.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 23./30. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 4. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā” (Nr. 158/Lp12)
(15.01.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 15. janvāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 15. janvāra sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”” (Nr. 166/Lp12)
(29.01.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 12. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 14. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” (Nr. 167/Lp12)
(29.01.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 19. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 30. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 183/Lp
(12.02.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 12. februāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 19. februāra sēdē
 
Likums “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr. 186/Lp12)
(12.02.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 12. februāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 19. februāra sēdē
 
Likums “Grozījums Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Nr. 189/Lp12)
(12.02.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 12. februāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 5. marta sēdē
 
Likums “Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums” (Nr. 194/Lp12)
(19.02.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 12. marta sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likums” (Nr. 194/Lp12) otrajam lasījumam” (Nr. 
128/Lm12) – 16./23.04.2015.
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 1. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. novembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (Nr. 200/Lp12)
(26.02.2015.)
 
Likums “Grozījumi Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumā” (Nr. 212/Lp12)
(26.03.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 30. aprīļa sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 11. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Maksātnespējas procesa administratoru likums” (Nr. 225/Lp12) (Noraidīts)
(16./23.04.2015.)
 
Likums “Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums” (Nr. 
228/Lp12)
(16./23.04.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 7. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 4. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu”” (Nr. 
226/Lp12) (Noraidīts)
(16./23.04.2015.)
 
Likums “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 
227/Lp12)
(16./23.04.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 7. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 4. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 
236/Lp12)
(16./23.04.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 7. maija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 11. jūnija sēdē
 
Likums “Patvēruma likums” (Nr. 242/Lp12)
(30.04.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 7. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 17. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 
245/Lp12)
(30.04.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 30. aprīļa sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 14. maija sēdē
 
Likums “Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (246/Lp12)
(30.04.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 30. aprīļa sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 14. maija sēdē
 
Likumprojekts “Bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu zinātniskās izpētes likums” (Nr. 244/Lp12)
(07.05.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 28. maija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr. 
250/Lp12)
(07.05.2015.)
 
Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 251/Lp12)
(07.05.2015.)
 
Likums “Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” (Nr. 257/Lp12)
(14.05.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 21. maija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 18. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi Jaunatnes likumā” (Nr. 263/Lp12)
(21.05.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 8. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 19. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 10. decembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” (Nr. 
264/Lp12) (Noraidīts)
(28.05.2015.)
 
Likums “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 
275/Lp12)
(04.06.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 4. jūnija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 10. septembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā” (Nr. 285/Lp12)
(18.06.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 1. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 12. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 31. marta sēdē
 
Likums “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” (Nr. 
287/Lp12)
(18.06.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 10. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 3. marta sēdē
 
Likums “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Nr. 295/Lp12)
(18.06.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 24. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 22. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 19. novembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījums Valsts statistikas likumā” (Nr. 305/Lp12)
(08.07.2015.)
 
Likumprojekts “Likvidācijas kā piespiedu ietekmēšanas līdzekļa izpildes likums” (Nr. 
323/Lp12)
(03.09.2015.)
 
Likums “Grozījumi Arhīvu likumā” (Nr. 308/Lp12)
(03.09.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 17. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 17. decembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 10. marta sēdē
 
Likums “Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” (Nr. 
309/Lp12)
(03.09.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 17. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 10. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 
312/Lp12)
(03.09.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 1. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 7. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 9. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” (Nr. 
322/Lp12)
(03.09.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 17. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 19. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 17. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Pusvadītāju izstrādājumu topogrāfiju aizsardzības likumā” (Nr. 
325/Lp12)
(03.09.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 1. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 29. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 19. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Dizainparaugu likumā” (Nr. 
326/Lp12)
(03.09.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 1. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 29. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 19. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm”” (Nr. 
328/Lp12)
(03.09.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 1. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 29. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2015. gada 19. novembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījums Patvēruma likumā” (Nr. 343/Lp12)
(10.09.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 24. septembra sēdē
 
Likumprojekts “Likums “Par personas sejas aizklāšanas regulējumu publiskās vietās”” (Nr. 
347/Lp12) (Noraidīts)
(24.09.2015.)
 
Likumprojekts “Grozījumi Patvēruma likumā” (Nr. 352/Lp12)
(24.09.2015.)
 
Likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” (Nr. 
355/Lp12)
(01.10.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 10. marta sēdē
 
Likums “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” (Nr. 
365/Lp12)
(08.10.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 3. novembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 30. novembra sēdē
 
Likums “Grozījums Pasta likumā” (Nr. 368/Lp12)
(08.10.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 3. novembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 30. novembra sēdē
 
Likums “Grozījums Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” (Nr. 
370/Lp12)
(08.10.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 3. novembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 30. novembra sēdē
 
Likums “Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā” (Nr. 373/Lp12)
(08.10.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 3. novembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 30. novembra sēdē
 
Likums “Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 
357/Lp12)
(08.10.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. novembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa saīsināšanu likumprojekta “Grozījums Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 357/Lp12) otrajam lasījumam līdz šā gada 17. novembrim” (Nr. 247/Lm12) – 12.11.2015.
2. lasījumā – pieņemts 2015. gada 3. decembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 4. februāra sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem”” (Nr. 
398/Lp12)
(15.10.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 14. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 28. aprīļa sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Attīstības plānošanas sistēmas likumā” (Nr. 417/Lp12) (Noraidīts)
(29.10.2015.)
 
Likumprojekts “Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 429/Lp12) (Noraidīts)
(29.10.2015.)
 
Likums “Grozījums Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr. 
437/Lp12)
(12.11.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 10. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 21. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 10. marta sēdē
 
Likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 438/Lp12)
(12.11.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 10. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 21. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 3. marta sēdē
 
Likums “Grozījums Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 
451/Lp12)
(26.11.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 3. decembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 3. decembra sēdē
 
Likums “Grozījums likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (Nr. 456/Lp12)
(17.12.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 21. janvāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 25. februāra sēdē
 
Likums “Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” (Nr. 
474/Lp12)
(14.01.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 21. janvāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 3. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 21. aprīļa sēdē
 
Likums “Grozījums Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” (Nr. 476/Lp12)
(14.01.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 11./18. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 31. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 28. aprīļa sēdē
 
Likums “Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā” (Nr. 
478/Lp12)
(14.01.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 11./18. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 31. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 28. aprīļa sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Patvēruma likumā” (Nr. 
481/Lp12)
(14.01.2016.)
 
Likumprojekts “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu” (Nr. 482/Lp12)
(21.01.2016.)
Noraidīts komisijas sēdē un pieņemts alternatīvais
Likums “Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu” (Nr. 773/Lp12)
(22.12.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 22. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 22. jūnijā sēdē
 
Likums “Grozījums Valsts materiālo rezervju likumā” (Nr. 
494/Lp12)
(04.02.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 3. marta sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 17. marta sēdē
 
Likums “Grozījums likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 
501/Lp12)
(04.02.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 4. februāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 4. februāra sēdē
 
Par lēmuma projektu “Par 10 540 Latvijas pilsoņu iesniegtā kolektīvā iesnieguma “Visu gadu vasaras laiks, neveicot pāreju uz ziemas” turpmāko virzību” (Nr. 292/Lm12)
(11.02.2016.)
2016. gada 11. februāra sēdē – iekļauts nākamās sēdēs darba kārtībā
2016. gada 18. februāra sēdē – noraidīts
 
Likumprojekts “Grozījums Imigrācijas likumā” (Nr. 
520/Lp12)
(17.03.2016.)
 
Likums “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” (Nr. 
522/Lp12)
(17.03.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 31. marta sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 28. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 19. maija sēdē
 
Likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 524/Lp12)
(17.03.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 31. marta sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 21. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 26. maija sēdē
 
Likums Grozījumi likumā “Par piesārņojumu” (Nr. 526/Lp12)
(17.03.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 14. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 19. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 9. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 539/Lp12)
(07.04.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 21. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 26. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 9. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 545/Lp12) (Noraidīts)
(14.04.2016.)
 
Likumprojekts “Grozījums Imigrācijas likumā” (Nr. 548/Lp12) (Noraidīts)
(14.04.2016.)
 
Likums “Grozījumi Pasta likumā” (Nr. 561/Lp12)
(28.04.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 19. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 22. septembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 27. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 
569/Lp12)
(05.05.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 5. maija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 12. maija sēdē
 
Likums “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr. 
570/Lp12)
(05.05.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 5. maija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 12. maija sēdē
 
Likums “Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” (Nr. 572/Lp12)
(19.05.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 2. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 3. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. februāra sēdē
 
Likums “Grozījumi Paziņošanas likumā” (Nr. 574/Lp12)
(19.05.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 2. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 3. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. februāra sēdē
 
Likums “Kriminālprocesā un administratīvo pārkāpumu lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas likums” (Nr. 578/Lp12)
(26.05.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 9. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 19. janvāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 30. novembra sēdē
 
Likums “Grozījums Reklāmas likumā” (Nr. 
583/Lp12)
(26.05.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 26. maija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 16. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” (Nr. 595/Lp12)
(09.06.2016.)
 
2016. gada 16. jūnijā
Lēmums “Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu” (Nr. 
375/Lm12)
 
Likums “Uzturlīdzekļu garantiju fonda likums” (Nr. 602/Lp12)
(16.06.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 16. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 6. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 1. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Nr. 
606/Lp12)
(16.06.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 15. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 27. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē
Par likuma “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Nr. 
606/Lp12) otrreizējo caurlūkošanu – 25.05.2017.
Otrreizējā caurlūkošanā – pieņemts 2017. gada 8. jūnija sēdē
 
Likums “Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu” (Nr. 611/Lp12)
(16.06.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 16. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 21. decembra sēdē
 
Likums “Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums” (Nr. 
618/Lp12)
(08.09.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 15. septembra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likums” (Nr. 618/Lp12) otrajam lasījumam līdz šā gada 14. novembrim” (Nr. 
430/Lm12) – 03.11.2016.
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 1. decembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 19. janvāra sēdē
 
Likums “Grozījumi Dokumentu juridiskā spēka likumā” (Nr. 620/Lp12)
(08.09.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 22. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 13. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 10. novembra sēdē
 
2016. gada 8. septembrī
Lēmums “Par 12 199 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Rīgas īstā Uzvaras laukuma atjaunošana” noraidīšanu” (Nr. 
391/Lm12)
 
Likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 
614/Lp12)
(08.09.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 22. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 13. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 17. novembra sēdē
 
Likums “Publisko iepirkumu likums” (Nr. 
621/Lp12)
(08.09.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 15. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 27. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 15. decembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījums Statistikas likumā” (Nr. 623/Lp12)
(08.09.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 19. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 634/Lp12)
(08.09.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 6. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 1. decembra sēde
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 634/Lp12) trešajam lasījumam līdz 2017. gada 21. martam” (Nr. 
489/Lm12) – 09.03.2017.
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 22. jūnijā sēdē
 
Likums “Grozījums Reklāmas likumā” (Nr. 
641/Lp12)
(08.09.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 29. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 20. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 17. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 652/Lp12)
(22.09.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 13. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 15. decembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 26. janvāra/2. februāra sēdē
 
Likums “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” (Nr. 654/Lp12)
(29.09.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 20. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 26. janvāra/2. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. marta sēdē
 
Likums “Grozījums Pasta likumā” (Nr. 667/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” (Nr. 672/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Iepakojuma likumā” (Nr. 685/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Ūdens apsaimniekošanas likumā” (Nr. 
686/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” (Nr. 
694/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Jaunatnes likumā” (Nr. 696/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā” (Nr. 
698/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” (Nr. 
719/Lp12)
(20.10.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 31. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 23. novembra sēdē
 
Likums “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums” (Nr. 731/Lp12)
(27.10.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 10. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 22. decembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 26. janvāra/2. februāra sēdē
 
Likums “Grozījumi Patvēruma likumā” (Nr. 739/Lp12)
(10.11.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 1. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 20. aprīļa sēdē
 
Likums “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr. 
753/Lp12)
(10.11.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 10. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 8. decembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2016. gada 22. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Politisko partiju likumā” (Nr. 752/Lp12)
(17.11.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 8. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 9. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 23. marta sēdē
 
Likums “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Nr. 759/Lp12)
(01.12.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 1. decembra sēde
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 1. decembra sēde
 
Likums “Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 
772/Lp12)
(08.12.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 8. decembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 8. decembra sēdē
 
Likums “Grozījums Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Nr. 774/Lp12)
(08.12.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 8. decembra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 8. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” (Nr. 
770/Lp12)
(15.12.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 19. janvāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 28. septembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likumā” (Nr. 
777/Lp12)
(15.12.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 15. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 16. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 21. decembra sēdē
 
Likums “Grozījums Brīvprātīgā darba likumā” (Nr. 
778/Lp12)
(15.12.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 15. decembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 12. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi DNS nacionālās datu bāzes izveidošanas un izmantošanas likumā” (Nr. 
781/Lp12)
(22.12.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 19. janvāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 9. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. marta sēdē
 
Likumprojekts “Grozījums Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā” (Nr. 786/Lp12) (Noraidīts)
(22.12.2016.)
 
Likums “Grozījumi Arhīvu likumā” (Nr. 797/Lp12)
(22.12.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 25. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 9. novembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par mērījumu vienotību”” (Nr. 
809/Lp12)
(12.01.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. februāra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”” (Nr. 
819/Lp12)
(26.01.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 16. februāra sēdē
 
Likums “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” (Nr. 
822/Lp12)
(02.02.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 23. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 23. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 27. aprīļa sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Preču un pakalpojumu loteriju likumā” (Nr. 827/Lp12)
(16.02.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. marta sēdē
 
Likums “Grozījums Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 
834/Lp12)
(02.03.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 6. aprīļa sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījums Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 834/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2017. gada 30. novembrim, plkst.
17.00” (Nr. 637/Lm12) – 30.11.2017.
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 21. decembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. februāra sēdē
Par likuma otrreizējo caurlūkošanu – 15.02.2018.
Lēmuma projekts “Par likuma “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 834/Lp12) otrreizējās caurlūkošanas izskatīšanas Saeimas sēdē datuma maiņu no 2018. gada 19. aprīļa uz 2018. gada 26. aprīli” (Nr. 
711/Lm12) – 19.04.2018.
Otrreizējā caurlūkošanā – pieņemts 2018. gada 26. aprīļa sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Parādu ārpustiesas atgūšanas likumā” (Nr. 840/Lp12)
(09.03.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 30. marta sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 18. maija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” (Nr. 839/Lp12)
(09.03.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 20. aprīļa sēdē
 
Likums “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā” (Nr. 
841/Lp12)
(09.03.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 16. marta sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 20. aprīļa sēdē
 
Likumprojekts “Trauksmes cēlēju aizsardzības likums” (Nr. 
851/Lp12)
(16.03.2017.)
1. lasījumā – noraidīts 2018. gada 17. maija sēdē
un pieņemts
alternatīvais
Likums “Trauksmes celšanas likums” (Nr. 1253/Lp12)
(17.05.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 17. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. septembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 11. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā” (Nr. 
847/Lp12)
(16.03.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 6. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 15. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” (Nr. 
854/Lp12) (Noraidīts)
(23.03.2017.)
 
Likums “Grozījums likumā “Par valsts proves uzraudzību”” (Nr. 871/Lp12)
(20.04.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 1. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 22. jūnijā sēdē
 
Likums “Grozījumi Biometrijas datu apstrādes sistēmas likumā” (Nr. 
874/Lp12)
(20.04.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 1. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 22. jūnijā sēdē
 
Likums “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” (Nr. 
876/Lp12)
(20.04.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 1. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 22. jūnijā sēdē
 
Likums “Grozījumi Brīvas pakalpojumu sniegšanas likumā” (Nr. 
880/Lp12)
(20.04.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 25. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 8. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi Cilvēka genoma izpētes likumā” (Nr. 
882/Lp12)
(20.04.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 1. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 28. septembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 2. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Ģenētiski modificēto organismu aprites likumā” (Nr. 887/Lp12)
(20.04.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 20. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 18. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 8. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā” (Nr. 
889/Lp12)
(27.04.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 25. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 12. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 14. decembra sēdē
 
Likums “Fizisko personu reģistra likums” (Nr. 
890/Lp12)
(27.04.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 25. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 12. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 14. decembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 
893/Lp12)
(11.05.2017.)
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu”” (Nr. 
894/Lp12)
(11.05.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 1. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā” (Nr. 
899/Lp12)
(18.05.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 1. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 13. jūlija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 14. septembra sēdē
 
Likums “Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā” (Nr. 
909/Lp12)
(25.05.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 25. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 15. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 13. jūlija sēdē
 
Likums Grozījumi Politisko organizāciju (partiju) finansēšanas likumā (
910/Lp12)
(25.05.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 25. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 22. jūnijā sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 26. oktobra sēdē
 
Lēmums “Par 10 594 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par iespēju saņemt atlīdzību par PET pudeļu un citu dzērienu iepakojumu nodošanu” turpmāko virzību” (Nr. 515/Lm12)
(08.06.2017.)
 
Likums “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 
932/Lp12)
(15.06.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 15. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 14. decembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 25. janvāra / 1. februāra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 
942/Lp12)
(22.06.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 14. septembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” (Nr. 
951/Lp12)
(22.06.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 21. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 12. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 26. oktobra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 
952/Lp12)
(22.06.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 27./28. jūlija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 5. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 26. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Pasta likumā” (Nr. 
953/Lp12)
(22.06.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 14. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 12. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 23. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” (Nr. 
954/Lp12)
(22.06.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 21. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 12. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 26. oktobra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Arhīvu likumā” (Nr. 
969/Lp12)
(13.07.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 26. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Ķīmisko vielu likumā” (Nr. 
971/Lp12)
(13.07.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 14. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 5. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 26. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Noguldījumu garantiju likumā” (Nr. 
986/Lp12)
(27.07.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 28. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 7. decembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 11. janvāra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības likumā” (Nr. 
990/Lp12)
(07.09.2017.)
1. lasījumā – noraidīts 2017. gada 28. septembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”” (Nr. 
993/Lp12)
(07.09.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 28. septembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” (Nr. 
1004/Lp12)
(07.09.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 19. oktobra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā” (Nr. 1004/Lp12) otrajam lasījumam līdz šā gada 9. novembrim” (Nr. 
623/Lm12) – 02.11.2017.
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 23. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 7. decembra sēdē
 
Likumprojekts “Sejas aizsegšanas ierobežojuma likums” (Nr. 1008/Lp12)
(07.09.2017.)
Likums “Grozījumi Valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumā” (Nr. 
1009/Lp12)
(07.09.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 21. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 25. janvāra / 1. februāra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 15. februāra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumā” (Nr. 
1027/Lp12)
(21.09.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 12. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”” (Nr. 
1034/Lp12)
(12.10.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 26. oktobra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”” (Nr. 1034/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2017. gada 24. novembrim” (Nr. 
631/Lm12) – 19.11.2017.
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 14. decembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 25. janvāra / 1. februāra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par valsts proves uzraudzību”” (Nr. 1035/Lp12)
(12.10.2017.)
1
lasījumā – pieņemts 2017. gada 9. novembra sēdē
 
Likums “Grozījums Valsts probācijas dienesta likumā” (Nr. 1039/Lp12)
(19.10.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 25./26. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 22. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Uzturlīdzekļu garantiju fonda likumā” (Nr. 
1044/Lp12)
(19.10.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 25./26. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 22. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”” (Nr. 1047/Lp12)
(19.10.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 25./26. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 22. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 1050/Lp12)
(19.10.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 25./26. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 22. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Azartspēļu un izložu likumā” (Nr. 
1052/Lp12)
(19.10.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 25./26. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 22. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 
1070/Lp12)
(19.10.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 19. oktobra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 16. novembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 7. decembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījums Iepakojuma likumā” (Nr. 
1075/Lp12)
(26.10.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 23. novembra sēdē
 
Likums “Par likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” atzīšanu par spēku zaudējušu”” (Nr. 
1094/Lp12)
(14.12.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 14. decembra sēdē
2. lasījumā (steidzams – pieņemts 2017. gada 14. decembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr. 1093/Lp12)
(14.12.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 25. janvāra / 1. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 19. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 31. maija sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu”” (Nr. 
1100/Lp12)
(21.12.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 25. janvāra / 1. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 15. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 12. aprīļa sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības likumā” (Nr. 1103/Lp12)
(21.12.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 21. decembra sēdē
 
Likumprojekts “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS/LPSR okupācijas režīma varas sistēmas izgaismošanu” (Nr. 
1105/Lp12)
(21.12.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 8. februāra sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS/LPSR okupācijas režīma varas sistēmas izgaismošanu” (Nr. 1105/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2018. gada 10. aprīlim” (Nr. 
696/Lm12) – 15.03.2018.
Likumprojekts “Grozījumi Preču un pakalpojumu drošuma likumā” (Nr. 1110/Lp12)
(18.01.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. februāra sēdē
 
2018. gada 25. janvārī / 1. februārī
Lēmums “Par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Parlamentārā tīkla “On the Road” sanāksmes organizēšanu Rīgā 2021. gadā” (Nr. 658/Lm12)
 
Likums “Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā” (Nr. 
1119/Lp12)
(01.02.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 15. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 15. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 19. aprīļa sēdē
 
Likums “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” (Nr. 
1120/Lp12)
(08.02.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 22. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 26. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 17. maija sēdē
 
Likums “Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā” (Nr. 
1135/Lp12)
(08.02.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 22. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 12. aprīļa sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 10. maija sēdē
 
Likums “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Nr. 
1140/Lp12)
(22.02.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 22. marta sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 9. septembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 4. oktobrī
 
Likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības likumā” (Nr. 
1151/Lp12)
(22.02.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 15. marta sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Dizainparaugu likumā” (Nr. 
1153/Lp12)
(22.02.2018.)
 
Likums “Personas datu apstrādes likums” (Nr. 1182/Lp12)
(22.03.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 12. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 7. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā” (Nr. 
1186/Lp12)
(22.03.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 19. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 24. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 
1191/Lp12)
(12.04.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 10. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 7. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. septembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Imigrācijas likumā” (Nr. 1192/Lp12)
(12.04.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 19. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 24. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Ģeotelpiskās informācijas likumā” (Nr. 
1193/Lp12)
(12.04.2018.)
 
Likums “Grozījumi Paziņošanas likumā” (Nr. 1194/Lp12)
(12.04.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 26. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 7. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumā” (Nr. 
1197/Lp12)
(12.04.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 10. maija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Pasta likumā” (Nr. 
1203/Lp12)
(12.04.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 3. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 24. maija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. jūnija sēdē
 
Likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 
1208/Lp12)
(12.04.2018.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 19. aprīļa sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 26. aprīļa sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par valsts kompensāciju cietušajiem” (Nr. 
1222/Lp12)
(26.04.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 26. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 9. septembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā” (Nr. 
1223/Lp12)
(26.04.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 26. aprīļa sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. jūnija sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 9. septembra sēdē
 
Likumprojekts “Tiesībaizsardzības nolūkos apstrādājamo personas datu likums” (Nr. 1236/Lp12)
(26.04.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. jūnija sēdē
 
Likums “Valsts materiālo rezervju likums” (Nr. 
1248/Lp12)
(10.05.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 31. maija sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Valsts materiālo rezervju likums” (Nr. 1248/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2018. gada 27. septembrim” (762/Lm12) – 13.09.2018.
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 11. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. novembra sēdē
 
Lēmuma projekts “Deklarācija par totalitāro režīmu noziegumu un totalitārās ideoloģijas attaisnošanas nosodījumu” (Nr. 
720/Lm12) (Noraidīts)
(17.05.2018.)
 
Likums “Grozījumi Informācijas tehnoloģiju drošības likumā” (Nr. 1263/Lp12)
(17.05.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 7. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 13. septembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 11. oktobra sēdē
 
Likums “Diasporas likums” (Nr. 
1272/Lp12)
(24.05.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 24. maija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 4. oktobrī
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. novembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Maksātnespējas likumā” (Nr. 
1274/Lp12)
(31.05.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 31. maija sēdē
 
Likums “Čeku spēles likums” (Nr. 
1282/Lp12)
(07.06.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē
Lēmums “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Čeku spēles likums” (Nr. 1282/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2018. gada 10. septembrim” (Nr. 760/Lm12) – 06.09.2018.
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 18. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. novembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījums Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 
1290/Lp12)
(14.06.2018.)
Likumprojekts “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 
1294/Lp12)
(14.06.2018.)
2018. gada 21. jūnija sēdē iekļauti likumprojektā
Likumprojekts “Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā” (Nr. 
1305/Lp12)
(21.06.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 9. septembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 4. oktobrī
 
Likums “Grozījumi likumā “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu saglabāšanu, izmantošanu un personu sadarbības fakta ar VDK konstatēšanu” (Nr. 
1302/Lp12)
(21.06.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 20. septembra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 4. oktobrī
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 
1306/Lp12)
(21.06.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 21. jūnija sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Dokumentu legalizācijas likumā” (Nr. 1329/Lp12)
(06.09.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 27. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 18. oktobra sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (Nr. 1311/Lp12)
(06.09.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 13. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 4. oktobrī
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 25. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Iepakojuma likumā” (Nr. 1323/Lp12)
(06.09.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 13. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 4. oktobrī
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 25. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā” (Nr. 1327/Lp12)
(06.09.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 13. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2018. gada 4. oktobrī
3. lasījumā – pieņemts 2018. gada 25. oktobra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Personu apliecinošu dokumentu likumā” (Nr. 1336/Lp12)
(06.09.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 4. oktobrī
 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 1339/Lp12)
(13.09.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 18. oktobra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Iepakojuma likumā” (Nr. 1358/Lp12)
(04.10.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 25. oktobra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā” (Nr. 1360/Lp12)
(04.10.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 4. oktobrī
 
Likums “Par Jēkaba laukuma, Rīgā, pārdēvēšanu par Neatkarības laukumu” (Nr. 1364/Lp12)
(04.10.2018.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 18. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 25. oktobra sēdē
 
Likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 1361/Lp12)
(11.10.2018.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 18. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 1. novembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā” (Nr. 1367/Lp12)
(Dok. Nr. 5370, 5370A)
(11.10.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. novembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā” (Nr. 1365/Lp12)
(11.10.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. novembra sēdē
Likumprojekts “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā” (Nr. 1368/Lp12)
(11.10.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. novembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā” (Nr. 1372/Lp12)
(18.10.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. novembra sēdē
 
Likumprojekts “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā” (Nr. 1377/Lp12)
(18.10.2018.)
1. lasījumā – pieņemts 2018. gada 1. novembra sēdē
 
Likums “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā”” (Nr. 1379/Lp12)
(18.10.2018.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 18. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2018. gada 25. oktobra sēdē