Konvencijas


 
Likums “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola Dohas grozījumu” (Nr. 335/Lp12)
(03.09.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 1. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 1. oktobra sēdē

 
Likums “Par Nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Islandi, no otras puses, par Islandes dalību Eiropas Savienības, tās dalībvalstu un Islandes saistību kopīgajā izpildē Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējai konvencijai par klimata pārmaiņām pievienotā Kioto protokola otrajā saistību periodā” (Nr. 336/Lp12)
(03.09.2015.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 1. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2015. gada 1. oktobra sēdē

 
Likums “Par 1991. gada 25. februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā pirmo un otro grozījumu” (Nr. 399/Lp12)
(15.10.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 21. janvāra sēdē

 
Likums “Par 1991. gada 25. februāra Espo Konvencijas par ietekmes uz vidi novērtējumu pārrobežu kontekstā 2003. gada 21. maija Protokolu par stratēģisko vides novērtējumu” (Nr. 400/Lp12)
(15.10.2015.)
1. lasījumā – pieņemts 2015. gada 5. novembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2016. gada 21. janvāra sēdē

 
Likums  Par 1960. gada 14. decembra Konvenciju par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju un Līgumu par Latvijas Republikas pievienošanās Konvencijai par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju nosacījumiem” (Nr. 596/Lp12)
(09.06.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 16. jūnija sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 16. jūnija sēdē

 
Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Kipras Republikas valdības konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem” (Nr. 625/Lp12)
(08.09.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 6. oktobra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2016. gada 6. oktobra sēdē

 
Likums “Par Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Parīzes nolīgumu” (Nr. 
738/Lp12)
(10.11.2016.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 26. janvāra/2. februāra sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 26. janvāra/2. februāra sēdē

 
Likums “Grozījums likumā “Par Hāgas konvenciju par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās”” (Nr. 805/Lp12)
(12.01.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 16. februāra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 16. marta sēdē
3. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē

 
Likums “Par Papildu protokolu Eiropas Padomes Konvencijai par terorisma novēršanu” (Nr. 810/Lp12)
(12.01.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 16. marta sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē

 
Likums “Par Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes protokolu, ar kuru groza Latvijas Republikas valdības un Šveices Federālās Padomes 2002. gada 31. janvārī noslēgto konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem” (Nr. 
823/Lp12)
(09.02.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 16. marta sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 11. maija sēdē

 
Likums “Par Minamatas konvenciju par dzīvsudrabu” (Nr. 833/Lp12)
(02.03.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 30. marta sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 25. maija sēdē

 
Likums “Par Latvijas Republikas un Japānas konvenciju par nodokļu dubultās uzlikšanas attiecībā uz ienākuma nodokļiem, ļaunprātīgas izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu un tās protokolu” (Nr. 
837/Lp12)
(02.03.2017.)
1. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 30. marta sēdē
2. lasījumā (steidzams) – pieņemts 2017. gada 30. marta sēdē

 
Likumprojekts “Par 2014. gada Protokolu, kas papildina Starptautiskās darba organizācijas 1930. gada Piespiedu darba konvenciju” (Nr. 905/Lp12)
(25.05.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 21. septembra sēdē

 
Likumprojekts “Par Konvenciju par pieaugušo personu starptautisko aizsardzību” (Nr. 918/Lp12)
(08.06.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 21. septembra sēdē

 
Likums “Par Protokolu Nr. 15, ar ko tiek grozīta Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija” (Nr. 934/Lp12)
(15.06.2017.)
1. lasījumā – pieņemts 2017. gada 21. septembra sēdē
2. lasījumā – pieņemts 2017. gada 12. oktobra sēdē

 
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem”” (Nr. 963/Lp12)
(13.07.2017.)