Delegācijas, parlamentu grupas


 
2014. gada 13. novembrī
Lēmums “Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” (Nr. 29/Lm12)

Lēmums “Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” (Nr. 30/Lm12)

Lēmums “Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” (Nr. 31/Lm12)

Lēmums “Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas apstiprināšanu” (Nr. 32/Lm12)

Lēmums “Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” (Nr. 33/Lm12)

Lēmums “Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas apstiprināšanu” (Nr. 34/Lm12)

 
2014. gada 20. novembrī
Lēmums “Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 
35/Lm12)

Lēmums “Par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja un vadītāja vietnieka apstiprināšanu” (Nr. 36/Lm12)

Lēmums “Par Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas Parlamentu Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 37/Lm12)

Lēmums “Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 38/Lm12)

Lēmums “Par Starpparlamentu Savienības Latvijas nacionālās grupas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 39/Lm12)

Lēmums “Par Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 40/Lm12)

Lēmums “Par Daiņa Liepiņa atsaukšanu no Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas un Jura Viļuma apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli” (Nr. 
42/Lm12)

 
2014. gada 4. decembrī
Lēmums “Par Jāņa Dombravas atsaukšanu no Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas” (Nr. 69/Lm12)

Lēmums “Par Ineses Laizānes apstiprināšanu par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgo pārstāvi” (Nr. 70/Lm12)

 
2014. gada 11. decembrī
Lēmums “Par deputāta Veiko Spolīša atsaukšanu no Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijas” (Nr. 
77/Lm12)

Lēmums “Par deputātes Ineses Lībiņas-Egneres ievēlēšanu Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas Latvijas delegācijā” (Nr. 78/Lm12)

 
2014. gada 18. decembrī
Lēmums “Par Eiropas Padomes Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu” (Nr. 
84/Lm12)

 
2015. gada 10. septembrī
Lēmums “Par NATO Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas pastāvīgā pārstāvja apstiprināšanu” (Nr. 209/Lm12)

 
2015. gada 17. decembrī
Lēmums “Par deputāta Artusa Kaimiņa atsaukšanu no Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijas” (Nr. 
275/Lm12)

Lēmums “Par deputāta Jāņa Ruka ievēlēšanu Vidusjūras Savienības Parlamentārās Asamblejas Latvijas delegācijā” (Nr. 276/Lm12)

 
2016. gada 25. februārī
Lēmums “Par Raimonda Rubika apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli” (Nr. 
325/Lm12)

Lēmums “Par Valda Skujiņa apstiprināšanu par Baltijas Asamblejas Latvijas delegācijas locekli” (Nr. 326/Lm12)