Administratīvā procesa likums

 
Likumprojekts “Grozījumi Administratīvā procesa likumā” (Nr. 573/Lp12)
(19.05.2016.)
1. lasījumā – pieņemts 2016. gada 2. jūnija sēdē