Rakstīt Saeimai

Lai nosūtītu iesniegumu Saeimai, lūdzu, aizpildiet zemāk redzamo formu. Ar (*) apzīmētie lauki ir aizpildāmi obligāti.

Iesniegumā norādāms vārds, uzvārds, elektroniskā pasta un pasta adrese. Par iesnieguma saturu ir atbildīgs tā iesniedzējs. Ja iesniegumā nav norādīts vārds, uzvārds, elektroniskā pasta un pasta adrese, iesniegumu var atstāt bez izskatīšanas. Iesniegumu var atstāt bez izskatīšanās arī gadījumos, ja iesnieguma saturs, piemēram, ir aizskarošs, nesaprotams vai atbilde uz līdzīgu iesniegumu šim pašam adresātam jau ir sniegta.

Saskaņā ar Iesniegumu likuma 2.panta ceturto daļu elektroniskā iesnieguma, kas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nav parakstīts ar elektronisko parakstu, izskatīšanai nepiemēro Iesniegumu likuma noteikumus. Šādu iesniegumu izskata saskaņā ar iestādes vadītāja noteikto kārtību un atbilstoši labas pārvaldības principam. Ja atbilde netiek sniegta vispār vai kādā daļā, persona var atkārtoti vērsties iestādē vai augstākā iestādē, tomēr nav tiesīga par neatbildēšanu pilnībā vai kādā daļā vērsties tiesā.

Saeima pieņem droši elektroniski parakstītus dokumentus (**). Lai nosūtītu Jums paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu, lūdzam norādīt savu e-pasta adresi.

Saeima nesniedz juridiskas konsultācijas un sociālo palīdzību, kā arī  neizskata sūdzības par valsts pārvaldes un tiesību aizsardzības iestāžu un amatpersonu pieņemtajiem lēmumiem. Tāpat Saeima nerisina konkrētu privātpersonu problēmas.


Piezīme: Pielikumos var būt doc, pdf, xls fails, ne lielāks par 1 MB