Kādas komisijas strādā Saeimā?

Parlamentā pastāvīgi darbojas šādas komisijas:

Ārlietu komisija
Komisija izskata ar ārlietām saistītus jautājumus un likumprojektus.

Komisija izskata Latvijas vēstnieku kandidatūras.
Vēstniekus amatā ieceļ Valsts prezidents.

Ārlietu komisija vērtē Latvijas vēstniecību darbu.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Komisija izskata jautājumus un likumprojektus, kas saistīti ar valsts budžetu,
finansēm un nodokļiem.

Komisija skata ziņojumus par valsts ekonomikas attīstību,
par valsts budžeta un finanšu nākotnes perspektīvām un problēmām.

Juridiskā komisija
Komisija izskata ar tieslietu jomu saistītus jautājumus un likumprojektus.
Tie ir likumi, kas nosaka tiesu sistēmas,
tiesu izpildītāju, notāru un advokātu darbību,
maksātnespējas procesu.

Tāpat komisija vērtē piedāvātās izmaiņas Satversmē, Saeimas kārtības rullī
un Vēlēšanu likumā.

Komisija lemj par valsts kontroliera, tiesnešu
un amatpersonu iecelšanu, apstiprināšanu amatā
un atbrīvošanu no amata.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija
Komisija izskata ar cilvēktiesībām
un sabiedrības integrācijas procesiem saistītus jautājumus un likumprojektus.
Komisija pārrauga sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu darbību,
arī reliģisko organizāciju darbību.

Komisija pārrauga notiesāto uzturēšanos ieslodzījuma vietās,
dzimumu līdztiesības veicināšanu, cilvēktirdzniecības apkarošanu
un vardarbības novēršanu izglītības iestādēs.

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija
Komisija izskata ar izglītību, kultūru, zinātni
un sportu saistītus jautājumus un likumprojektus.

Tie ir, piemēram, skolu tīkla sakārtošana, muzeju darbība,
pieminekļu aizsardzība, jaunu kultūras objektu būvniecība.

Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija
Komisija izskata ar valsts ārējās un iekšējās drošības
un korupcijas novēršanas jautājumiem saistītus likumprojektus.

Komisijas priekšsēdētājs ir arī Nacionālās drošības padomes loceklis.
Viņš strādā šajā padomē un 
vada darbu nacionālās drošības jomā.

Valsts pārvaldes un pašvaldības lietu komisija

Komisija izskata ar valsts iestāžu un pašvaldības darbību saistītus
jautājumus un likumprojektus.

Komisijas pārraudzībā ir šādi jautājumi:
civildienests un valsts amatpersonu darbs, interešu konfliktu novēršana,
partiju finansēšana un priekšvēlēšanu aģitācija,
tiesiskais regulējums saistībā ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu,
dzīvojamo telpu īri un palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā,
nevalstiskā sektora darbība.

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisija

Komisija izskata jautājumus un likumprojektus par tautsaimniecību,
uzņēmējdarbību, lauksaimniecību, vidi, reģionālo politiku, enerģētiku.

Sociālo un darba lietu komisija
Komisija izskata jautājumus un likumprojektus par
darba tiesībām, nodarbinātības tendencēm un bezdarbu,
pensijām un pabalstiem, ģimenes ārstiem un slimnīcām,
farmāciju un sabiedrības veselību,
sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem,
situāciju pansionātos un aprūpes centros,
sociālā budžeta izlietojumu.

Mandātu, ētikas un iesniegumu komisija
Komisija pārbauda vēlēšanu materiālus un sagatavo ziņojumu
par deputāta pilnvaru apstiprināšanu un izbeigšanu.

Pēc komisijas ziņojuma uzklausīšanas
Saeima lemj par deputātu saukšanu
pie administratīvās atbildības vai kriminālatbildības.

Komisija pārrauga Saeimas deputātu ētikas kodeksa ievērošanu
un izskata kodeksa pārkāpumu lietas.

Komisija skata Saeimai iesniegtos iesniegumus.

Šī komisija nav likumdošanas komisija.

Pieprasījumu komisija
Komisija izskata Saeimas deputātu pieprasījumus,
kas adresēti valdības locekļiem.

Šī komisija nav likumdošanas komisija.

Publisko izdevumu un revīzijas komisija
Komisija izskata Valsts kontroles ziņojumus
un uzrauga konstatēto trūkumu novēršanu.

Pārbaudītās ministrijas un iestādes
sniedz komisijai informāciju par to,
kā trūkumi novērsti.

Komisija pārbauda Saeimas grāmatvedību,
izdevumu lietderību un likumību.
Komisija izskata Saeimas gada pārskatus.

Šī komisija nav likumdošanas komisija.

Nacionālās drošības komisija
Komisija izskata jautājumus, kas skar Latvijas drošību un aizsardzību.

Komisija uzrauga valsts drošības iestādes –
Satversmes aizsardzības biroju,
Militārās izlūkošanas un drošības dienestu un Drošības policiju.

Komisijas deputāti uzklausa vadītāju ziņojumus un pārskatus,
iepazīstas ar šo iestāžu dienesta dokumentiem.

Komisija apstiprina Nacionālās drošības koncepciju
un Valsts aizsardzības koncepciju.

Komisijas sēdes ir slēgtas.

Šī komisija nav likumdošanas komisija.

Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija
Komisija kontrolē Pilsonības likuma izpildi.
Komisija raugās, lai pilsonības iegūšana vai zaudēšana
notiktu atbilstoši likumiem.

Komisija veic sabiedrības integrācijas politikas analīzi.
Komisija strādā ar likumdošanas iniciatīvām
par sabiedrības saliedētības jautājumiem.

Šī komisija nav likumdošanas komisija.

Eiropas lietu komisija
Komisija pārstāv Saeimas viedokli Eiropas Savienības (ES) jautājumos.
Tā strādā ar jautājumiem par Latvijas pozīciju
ES ministru padomēs izskatāmajos jautājumos.

Pozīcijas ministrijas iesniedz šai komisijai pēc tam,
kad tās apstiprina Ministru kabinets.

Ministrs saņem parlamenta pilnvarojumu
paust Latvijas viedokli ES ministru padomē.
Tas notiek pēc pozīcijas saskaņošanas ar komisiju.

Šī komisija nav likumdošanas komisija.

Ilgtspējīgas attīstības komisija

 

Ikvienam ir tiesības piedalīties Saeimas darbā.
Tas nozīmē, ka var pieteikties dalībai komisiju, apakškomisiju sēdēs.
Lai to izdarītu, jāsazinās pa tālruni 67087321 vai e-pastu: info@saeima.lv.