13.Saeimas 2019.gada 10.oktobra sēdes stenogrammas skaņu faili un attiecīgie nerediģētie tekstu faili
Saeimas sēdes skaņu ierakstus var noklausīties uz datoriem ar skaņas karti.
Katrs skaņas ieraksts ir 5 minūtes garš. Tie sakārtoti secīgi, un teksta faili pieejami ar nobīdi laikā (apmēram pēc 25-30 min.).


Sēdes translācija                    Saeimas sēžu videotranslāciju arhīvs
Skaņas
faili
Teksta
faili
Sk.failu
ieraksta
laiki
Sēdē izskatītie darba kārtības punkti u.c.

... ekrāns atjaunots: 17:12 (10.10.2019)
teksts_kopā 
09:00
Saeimas sēde (17 balsojumi)
skaņa_001 teksts_001    09:04 uzrunās Zviedrijas parlamenta Riksdāga priekšsēdētājs Andreass Norlēns
 
A. Norlēns (Zviedrijas Karalistes parlamenta priekšsēdētājs).
skaņa_002 teksts_002    09:09  
skaņa_003 teksts_003    09:13  
skaņa_004 teksts_004    09:18 lēmuma projektu “Par Daces Ķezberes atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata”
likumprojektu “Grozījumi Enerģētikas likumā”
skaņa_005 teksts_005    09:23 “Grozījumi Latvijas Republikas Zemessardzes likumā”
likumprojektu “Grozījumi Izglītības likumā”
skaņa_006 teksts_006    09:28 likumprojektu “Grozījumi Pārtikas aprites uzraudzības likumā”
likumprojektu “Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā”
skaņa_007 teksts_007    09:33 Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Inesei Lībiņai‑Egnerei šā gada 10. un 11. oktobrī.
Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Janīnai Kursītei-Pakulei šā gada 16. un 17. oktobrī.
Par neapmaksāta atvaļinājuma piešķiršanu deputātam Nikolajam Kabanovam šā gada 17. oktobrī.
Lēmuma projekts – “Par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai”
skaņa_008 teksts_008    09:38 I. Šuplinska (izglītības un zinātnes ministre).
skaņa_009 teksts_009    09:43  
skaņa_010 teksts_010    09:48  
skaņa_011 teksts_011    09:53  
skaņa_012 teksts_012    09:58  
skaņa_013 teksts_013    10:03  
skaņa_014 teksts_014    10:08  
skaņa_015 teksts_015    10:12  
skaņa_016 teksts_016    10:17  
skaņa_017 teksts_017    10:22  
skaņa_018 teksts_018   pārtr. -11:04 paziņojumam
lēmuma projekts “Par neuzticības izteikšanu izglītības un zinātnes ministrei Ilgai Šuplinskai”
skaņa_019 teksts_019    11:08  
skaņa_020 teksts_020    11:13  
skaņa_021 teksts_021    11:18  
skaņa_022 teksts_022    11:23  
skaņa_023 teksts_023    11:28  
skaņa_024 teksts_024    11:33  
skaņa_025 teksts_025    11:38  
skaņa_026 teksts_026    11:43  
skaņa_027 teksts_027    11:48  
skaņa_028 teksts_028    11:53  
skaņa_029 teksts_029    11:58  
skaņa_030 teksts_030    12:03 I. Šuplinska (izglītības un zinātnes ministre).
skaņa_031 teksts_031    12:07  
skaņa_032 teksts_032    12:12  
skaņa_033 teksts_033    12:17  
skaņa_034 teksts_034    12:22  
skaņa_035 teksts_035    12:27 lēmuma projektu “Par Karela Marka Šišona uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā”
lēmuma projektu “Par Baltijas Jūras Parlamentārās konferences Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu”
lēmuma projekts “Par Daces Ķezberes atbrīvošanu no Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļa amata”
skaņa_036 teksts_036   pārtr. -13:30 paziņojumam
skaņa_037 teksts_037    13:35  
skaņa_038 teksts_038    13:40  
skaņa_039 teksts_039    13:45  
skaņa_040 teksts_040    13:50  
skaņa_041 teksts_041    13:55 lēmuma projekts “Par Baltijas Jūras Parlamentārās konferences Latvijas delegācijas vadītāja apstiprināšanu”
pieprasījums Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam “Par tiesisko nihilismu Ministru kabineta rīcībā attiecībā uz likumā paredzētā finansējuma palielinājuma nodrošināšanu veselības aprūpes darbinieku darba samaksai”
skaņa_042 teksts_042    13:59  
skaņa_043 teksts_043    14:04  
skaņa_044 teksts_044    14:09  
skaņa_045 teksts_045    14:14  
skaņa_046 teksts_046    14:19  
skaņa_047 teksts_047    14:24  
skaņa_048 teksts_048    14:29  
skaņa_049 teksts_049    14:34  
skaņa_050 teksts_050    14:39 pieprasījums vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Jurim Pūcem “Par to, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, pasūtot pētījumus, neievēro Publisko iepirkumu likumu”
skaņa_051 teksts_051    14:44 Likumprojekts “Grozījumi Aizsargāta pakalpojuma likumā”
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību””
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par atbilstības novērtēšanu””
skaņa_052 teksts_052    14:49 Likumprojekts “Grozījumi Elektronisko dokumentu likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā”
skaņa_053 teksts_053    14:54 Likumprojekts “Grozījumi Augu aizsardzības likumā”
likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”
skaņa_054 teksts_054    14:58 Likumprojekts “Grozījums Kredītiestāžu likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Enerģētikas likumā”
skaņa_055 teksts_055    15:03 lēmuma projektu “Par Karela Marka Šišona uzņemšanu Latvijas pilsonībā par īpašiem nopelniem Latvijas labā”
paziņojums par administratīvi sodītiem deputātiem laika periodā no 2019. gada 24. aprīļa līdz 2019. gada 3. septembrim. ...
skaņa_056 teksts_056    15:08 jautājumu tieslietu ministram Jānim Bordānam “Par valdības lēmumu tiesiskumu un Latvijas Republikas tieslietu ministra tiesiskuma principa izpratni”
jautājumu labklājības ministrei “Par Labklājības ministrijas bezdarbību, pilnībā nepiemērojot iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumus, tostarp atvieglojumus par invaliditāti, neievērojot likuma prasības”
likumprojekta Nr.344/Lp13 “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā” saskaņošanas procesu un anotācijā ietverto informāciju”
jautājumu tieslietu ministram “Par nekustamā īpašuma nodokļa piedziņu”
jautājumu veselības ministrei “Par ierobežotas pieejamības informāciju saistībā ar valdības lēmuma tiesisko pamatojumu attiecībā uz veselības aprūpei piešķirtā finansējuma apjomu”
jautājumu Ministru prezidentam “Par Ministru kabineta locekļa rīcības tiesiskumu, atsakoties sniegt parlamentam deputātu pieprasījumā pieprasīto informāciju saistībā ar valsts uzņēmuma “Latvenergo” veiktajiem darījumiem”
jautājumu “Par izpildvaras tiesībām nepildīt Saeimas nolemto”
jautājumu “Par Ministru kabineta rīcību, nepildot Saeimas uzdevumu”
jautājumu “Par tieslietu ministra rīcību, valdībai ignorējot Saeimas doto uzdevumu”
jautājumu “Par valdības voluntārās rīcības pamatojumu”
skaņa_057 teksts_057    15:13 jautājumu “Par tiesiskuma principu un likumības principu”
jautājumu “Par VARAM reklāmas kampaņu”
jautājumu “Par situāciju ar OIK saņēmēju uzņēmumu “Lielmežotne””
jautājumu “Par skaidras naudas izmaksas ierobežošanu valsts pārvaldes iestāžu darbiniekiem”


Atsauksmes: Aldis.Priksans@saeima.lv (arī neskaidrību gadījumos,tel:67087370)