12.Saeimas skaņu ierakstu saites 12.Saeimas 2018.gada 15.marta sēdes stenogrammas skaņu faili un attiecīgie nerediģētie tekstu faili
Saeimas sēdes skaņu ierakstus var noklausīties uz datoriem ar skaņas karti.
Katrs skaņas ieraksts ir 5 minūtes garš. Tie sakārtoti secīgi, un teksta faili pieejami ar nobīdi laikā (apmēram pēc 25-30 min.).


Sēdes translācija                    Saeimas sēžu videotranslāciju arhīvs
Skaņas
faili
Teksta
faili
Sk.failu
ieraksta
laiki
Sēdē izskatītie darba kārtības punkti u.c.

... ekrāns atjaunots: 16:54 (15.03.2017)
teksts_kopā 
9:00
Kārtējā sēde (26 balsojumi)
skaņa_001 teksts_001    09:04 lēmuma projektu “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS/LPSR okupācijas režīma varas sistēmas izgaismošanu” (Nr. 1105/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2018. gada 10.aprīlim”
likumprojektu Grozījumi Enerģētikas likumā”
likumprojektu “Grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā”
likumprojektu “Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””
skaņa_002 teksts_002    09:09  
skaņa_003 teksts_003    09:14 likumprojektu “Grozījums Valsts fondēto pensiju likumā”
skaņa_004 teksts_004    09:19 likumprojektu “Grozījums likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””
skaņa_005 teksts_005    09:24 likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”
likumprojektu “Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par ietekmes uz vidi novērtējumu””
likumprojektu
likumprojektu “Grozījumi Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā”
skaņa_006 teksts_006    09:29 likumprojektu Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā”
likumprojektu “Grozījumi Valsts drošības iestāžu amatpersonu izdienas pensiju likumā”
likumprojektu “Grozījums Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm disciplināratbildības likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par policiju””
lēmuma projektu Par 10 139 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par Kopdzīves likuma pieņemšanu Latvijā” noraidīšanu”
Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Romānam Mežeckim no šā gada 7.marta līdz 9.martam.
Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātei Inesei Aizstrautai no šā gada 13.marta līdz 15.martam.
lēmuma projekts Par Saeimas 2018.gada ziemas sesijas slēgšanu un Saeimas 2018.gada pavasara sesijas sākšanu”
lēmuma projekts Par Daces Blūmas atbrīvošanu no Vidzemes rajona tiesas tiesneša amata”
skaņa_007 teksts_007    09:34 lēmuma projekts Par Marutas Balodes atbrīvošanu no Vidzemes rajona tiesas tiesneša amata”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””
likumprojektu “Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā”
likumprojektu “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām””
skaņa_008 teksts_008    09:38  
skaņa_009 teksts_009    09:43 pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam “Par Ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu Nr.373/J12 un Ekonomikas ministrijas nespēju pamatot savas rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām, vērtējot “OIK atļaujās” noteikto nosacījumu izpildi”
skaņa_010 teksts_010    09:48  
skaņa_011 teksts_011    09:53  
skaņa_012 teksts_012    09:58  
skaņa_013 teksts_013    10:03  
skaņa_014 teksts_014    10:08 Likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumā”
likumprojekts “Grozījumi Zvejniecības likumā”
skaņa_015 teksts_015    10:13  
skaņa_016 teksts_016    10:18  
skaņa_017 teksts_017    10:23 likumprojekts “Grozījumi Aizturēto personu turēšanas kārtības likumā”
likumprojekts “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu””
skaņa_018 teksts_018    10:28 likumprojekts Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā”
skaņa_019 teksts_019    10:33 likumprojekts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda vadības likums”
skaņa_020 teksts_020    10:37 likumprojekts “Grozījumi Enerģētikas likumā”
skaņa_021 teksts_021    10:42 likumprojekts “Grozījumi Oficiālās elektroniskās adreses likumā”
skaņa_022 teksts_022    10:47 likumprojekts “Grozījumi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā”
likumprojekts “Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā”
skaņa_023 teksts_023    10:52 Lēmuma projekts “Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta “Par bijušās Valsts drošības komitejas dokumentu publiskošanu un PSRS/LPSR okupācijas režīma varas sistēmas izgaismošanu” (Nr.1105/Lp12) otrajam lasījumam līdz 2018.gada 10.aprīlim”
Lēmuma projekts “Par atbalstu Rail Baltica projekta tālākai virzībai”
skaņa_024 teksts_024    10:57  
skaņa_025 teksts_025    11:02  
skaņa_026 teksts_026    11:07  
skaņa_027 teksts_027    11:12  
skaņa_028 teksts_028    11:17  
skaņa_029 teksts_029    11:22  
skaņa_030 teksts_030    11:27 lēmuma projekts “Par 10 139 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma “Par Kopdzīves likuma pieņemšanu Latvijā” noraidīšanu”
skaņa_031 teksts_031    11:32 jautājumu veselības ministra pienākumu izpildītājam Mārim Kučinskim “Par ārstniecības personu loka paplašināšanu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā”
jautājumu Ministru prezidentam Mārim Kučinskim “Par projekta “E-veselība Latvijā” īstenošanu”
jautājumu Ministru prezidentam Mārim Kučinskim “Par izglītības kvalitātes kontroli un izglītības sistēmas konkurētspēju”
jautājumu Ministru prezidentam Mārim Kučinskim “Par Latvijas Republikas valdības rīcības atbilstību Latvijas tautas interesēm, īstenojot subsidētās elektroenerģijas atbalsta sistēmu”
jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam “Par Ekonomikas ministrijas īstenoto subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudi, tās objektivitāti un atbilstību sabiedrības interesēm”
jautājumu “Par kases aparātu reformu”
jautājumu “Par Ekonomikas ministrijas pamatojumu atceļot atjaunojamu energoresursu koģenerācijas elektrostacijām
skaņa_032 teksts_032    11:35 atļaujas pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros”
teksts_kopā 
11:42
Frakciju viedokļi
skaņa_001 teksts_001   pārtr. -11:48  
skaņa_002 teksts_002    11:53  
skaņa_003 teksts_003    11:57  
skaņa_004 teksts_004    12:02  
skaņa_005 teksts_005    12:07  
skaņa_006      12:09


Atsauksmes: Aldis.Priksans@saeima.lv (arī neskaidrību gadījumos,tel:67087370)
Svētdien, 18.martā