12.Saeimas skaņu ierakstu saites 12.Saeimas 2017.gada 14.decembra sēdes stenogrammas skaņu faili un attiecīgie nerediģētie tekstu faili
Saeimas sēdes skaņu ierakstus var noklausīties uz datoriem ar skaņas karti.
Katrs skaņas ieraksts ir 5 minūtes garš. Tie sakārtoti secīgi, un teksta faili pieejami ar nobīdi laikā (apmēram pēc 25-30 min.).


Sēdes translācija                    Saeimas sēžu videotranslāciju arhīvs
Skaņas
faili
Teksta
faili
Sk.failu
ieraksta
laiki
Sēdē izskatītie darba kārtības punkti u.c.

... ekrāns atjaunots: 17:27 (14.12.2017)
teksts_kopā 
9:00
Kārtējā sēde (29 balsojumi)
skaņa_001 teksts_001    09:04 Pieprasījumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut deputātu Ingunas Sudrabas, Nellijas Kleinbergas, Jūlijas Stepaņenko, Silvijas Šimfas, Vara Krūmiņa, Mārtiņa Šica, Jāņa Ruka, Ivara Brīvera, Riharda Melgaiļa, Jura Viļuma, Andra Morozova, Artūra Rubika pieprasījumu Ministru prezidentam Mārim Kučinskim “Par ārlietu ministra izvairīšanos no normatīvajos aktos noteikto pienākumu pildīšanas nepilngadīgo Latvijas valstspiederīgo tiesību aizsardzībā Lielbritānijā un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē un nepatiesu ziņu sniegšanu Saeimas deputātiem”
lēmuma projektu “Par Saeimas piekrišanu likumā “Par valsts budžetu 2017. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei”
skaņa_002 teksts_002    09:09 “Par likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” atzīšanu par spēku zaudējušu”
likumprojektam “Grozījumi Pacientu tiesību likumā”
lēmuma projekta “Par “Speciālās starpdisciplinārās komisijas Valsts drošības komitejas dokumentu izpētei” darbības uzraudzību”
likumprojektu “Grozījums Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā”
likumprojektu “Grozījumi Civilprocesa likumā”
likumprojektu “Grozījumi Maksātnespējas likumā”
likumprojektu “Par likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” atzīšanu par spēku zaudējušu”
lēmuma projektu “Par 10 015 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu “Samazināt PVN ikdienā nepieciešamajiem, veselīgajiem produktiem, palielināt kaitīgajiem!””
pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam “Par Ekonomikas ministrijas nespēju vai izvairīšanos sniegt atbildes par subsidētās elektroenerģijas ražošanas atļaujām un pieņemtajiem lēmumiem”
skaņa_003 teksts_003    09:14  
skaņa_004 teksts_004    09:19  
skaņa_005 teksts_005    09:24  
skaņa_006 teksts_006    09:29  
skaņa_007 teksts_007    09:34  
skaņa_008 teksts_008    09:38 pieprasījums Ministru prezidentam Mārim Kučinskim “Par ārlietu ministra izvairīšanos no normatīvajos aktos noteikto pienākumu pildīšanas nepilngadīgo Latvijas valstspiederīgo tiesību aizsardzībā Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē un nepatiesu ziņu sniegšanu Saeimas deputātiem”
skaņa_009 teksts_009    09:43  
skaņa_010 teksts_010    09:48  
skaņa_011 teksts_011    09:53  
skaņa_012 teksts_012    09:58  
skaņa_013 teksts_013    10:03  
skaņa_014 teksts_014    10:08  
skaņa_015 teksts_015    10:13  
skaņa_016 teksts_016    10:18  
skaņa_017 teksts_017    10:23  
skaņa_018 teksts_018    10:28  
skaņa_019 teksts_019   pārtr. -11:06  
skaņa_020 teksts_020    11:11  
skaņa_021 teksts_021    11:15  
skaņa_022 teksts_022    11:20  
skaņa_023 teksts_023    11:25  
skaņa_024 teksts_024    11:30 likumprojektu “Par likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” atzīšanu par spēku zaudējušu”
Likumprojekts “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā”
likumprojekts “Grozījumi Civilprocesa likumā”
skaņa_025 teksts_025    11:35 likumprojekts “Grozījumi Iedzīvotāju reģistra likumā”
skaņa_026 teksts_026    11:40 likumprojekts “Fizisko personu reģistra likums”
likumprojekts “Grozījumi Pacientu tiesību likumā”
likumprojekts “Veselības aprūpes finansēšanas likums”
skaņa_027 teksts_027    11:45  
skaņa_028 teksts_028    11:50  
skaņa_029 teksts_029    11:55  
skaņa_030 teksts_030    12:00  
skaņa_031 teksts_031    12:05  
skaņa_032 teksts_032    12:10 A.Čakša (veselības ministre).
skaņa_033 teksts_033    12:14  
skaņa_034 teksts_034    12:19  
skaņa_035 teksts_035    12:24  
skaņa_036 teksts_036    12:29  
skaņa_037 teksts_037    12:34  
skaņa_038 teksts_038    12:39 A.Čakša (veselības ministre).
skaņa_039 teksts_039    12:44 ziņojums par balsošanas motīviem
likumprojekts “Par Latvijas Lauksaimniecības universitātes Satversmes grozījumiem”
skaņa_040 teksts_040    12:49 likumprojekts “Grozījums Nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas likumā”
likumprojekts “Grozījums likumā “Par autoceļiem””
skaņa_041 teksts_041    12:54 likumprojekts “Grozījumi likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā””
likumprojekts “Grozījumi likumā “Par piesārņojumu””
skaņa_042 teksts_042    12:59 likumprojekts “Par likuma “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” atzīšanu par spēku zaudējušu”
skaņa_043 teksts_043    13:04 Lēmuma projekts “Par Saeimas piekrišanu likumā ”Par valsts budžetu 2017. gadam” noteiktās apropriācijas pārdalei”
Lēmuma projekts “Par 10 015 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu “Samazināt PVN ikdienā nepieciešamajiem, veselīgajiem produktiem, palielināt kaitīgajiem!””
skaņa_044 teksts_044    13:09
skaņa_045 teksts_045    13:13 jautājumu ekonomikas ministram Arvilam Ašeradenam “Saistībā ar Ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm par Ministru kabineta noteikumu Nr. 221 “Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā” normu piemērošanu”
jautājumu satiksmes ministram Uldim Augulim “Par pasta pakalpojumu nodrošināšanu”
jautājumu izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim “Par mazākumtautību mācībvalodu lietošanu”
jautājums “Par Ekonomikas ministrijas rīcību attiecībā uz tās izdotā administratīvā akta izpildi par obligātā iepirkuma tiesībām”
jautājumu “Par Ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz Ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un enerģijas publiskā tirgotāja kompetenci”
skaņa_046 teksts_046    13:18 jautājumu Par Ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz Ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un ražošanas uzsākšanu termiņā
jautājumu Par Ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm (Nr.362.)
 
jautājumu “Par Ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz Ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāt...
jautājumu “Par Ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz Ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāt...
skaņa_047 teksts_047    13:23 jautājumu “Par Ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz Ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par valdības noteikto moratoriju”
jautājumu “Par Ekonomikas ministrijas sniegtajām atbildēm attiecībā uz Ekonomikas ministrijas rīcību un pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar subsidētās elektroenerģijas obligāto iepirkumu un par sākuma un beigu termiņa noteikšanu komersantam piešķirtām tiesībām pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros”
jautājumu “Par pieņemtajiem lēmumiem saistībā ar šā gada 10.decembrī TV3 raidījumā “Nekā personīga” pausto informāciju” ...
teksts_kopā 
13:30
Frakciju viedokļi
skaņa_001 teksts_001    13:35  
skaņa_002 teksts_002    13:40  
skaņa_003 teksts_003    13:45  
skaņa_004 teksts_004    13:49  
skaņa_005 teksts_005    13:54  
skaņa_006 teksts_006    13:59  
skaņa_007 teksts_007    14:04  
skaņa_008      14:05


Atsauksmes: Aldis.Priksans@saeima.lv (arī neskaidrību gadījumos,tel:67087370)
Sestdien, 16.decembrī