13.Saeimas 2019.gada 20.jūnija sēdes stenogrammas skaņu faili un attiecīgie nerediģētie tekstu faili
Saeimas sēdes skaņu ierakstus var noklausīties uz datoriem ar skaņas karti.
Katrs skaņas ieraksts ir 5 minūtes garš. Tie sakārtoti secīgi, un teksta faili pieejami ar nobīdi laikā (apmēram pēc 25-30 min.).


Sēdes translācija                    Saeimas sēžu videotranslāciju arhīvs
Skaņas
faili
Teksta
faili
Sk.failu
ieraksta
laiki
Sēdē izskatītie darba kārtības punkti u.c.

... ekrāns atjaunots: 12:02 (21.06.2018)
teksts_kopā 
09:00
Saeimas sēde (67 balsojumi)
skaņa_001      09:03  
skaņa_002 teksts_002    09:08 Latvijas Republikas 13. Saeimas
pavasara sesijas vienpadsmitā sēde
2019. gada 20. jūnijā
Latvijas Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa uzrunu
R. Vējonis (Valsts prezidents).
skaņa_003 teksts_003    09:13  
skaņa_004 teksts_004    09:18  
skaņa_005 teksts_005    09:23  
skaņa_006 teksts_006    09:28 likumprojektu “Dzīvesbiedru likums”
skaņa_007 teksts_007    09:33 lēmuma projektu “Par deputātes Ineses Voikas atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas”
lēmuma projektu “Par deputātes Marijas Golubevas atsaukšanu no Ārlietu komisijas”
lēmuma projektu “Par deputātes Ineses Voikas ievēlēšanu Ārlietu komisijā”
lēmuma projektu “Par deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā””
“Grozījumi Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumā”
likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
likumprojektu “Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā”
likumprojektu “Grozījumi Sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likumā”
skaņa_008 teksts_008    09:38 likumprojektu “Grozījumi Revīzijas pakalpojumu likumā”
likumprojektu “Grozījumi Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumā”
skaņa_009 teksts_009    09:42 likumprojektu “Par labas gribas atlīdzinājumu Latvijas ebreju kopienai par holokausta un komunistiskā totalitārā režīma laikā nelikumīgi atsavināto nekustamo īpašumu”
skaņa_010 teksts_010    09:47  
skaņa_011 teksts_011    09:52 likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts budžetu 2019. gadam””
skaņa_012 teksts_012    09:57  
skaņa_013 teksts_013    10:02 likumprojektu “Grozījumi Augu aizsardzības likumā”
likumprojektu “Grozījumi Publisko iepirkumu likumā”
likumprojektu “Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā”
likumprojektu “Dzīvesbiedru likums”
skaņa_014 teksts_014    10:07  
skaņa_015 teksts_015    10:12  
skaņa_016 teksts_016    10:17  
skaņa_017 teksts_017    10:22  
skaņa_018 teksts_018   pārtr. -11:24 likumprojektu “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
skaņa_019 teksts_019    11:29  
skaņa_020 teksts_020    11:34  
skaņa_021 teksts_021    11:38 Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājumu deputātam Armandam Krauzem šā gada 13. jūnijā
Par piešķirto neapmaksāto atvaļinājuma piešķiršanu deputātei Danai Reizniecei-Ozolai šā gada 19. un 20. jūnijā.
Par Saeimas kārtējās sesijas slēgšanu un sākšanu.
“Grozījumi Sabiedrības integrācijas fonda likumā”
Lēmuma projekts “Par Kurzemes apgabaltiesas tiesneses Laimas Kraules atbrīvošanu no tiesneša amata”
skaņa_022 teksts_022    11:43 Lēmuma projekts “Par Augstākās tiesas tiesneša Voldemāra Čiževska atbrīvošanu no tiesneša amata”
Lēmuma projekts “Par Augstākās tiesas tiesneses Anitas Nusbergas atbrīvošanu no tiesneša amata”
skaņa_023 teksts_023    11:48 Lēmuma projekts “Par Saeimas deputāta Didža Šmita atsaukšanu no Ilgtspējīgas attīstības komisijas”
skaņa_024 teksts_024    11:53 lēmuma projekts “Par Saeimas deputāta Didža Šmita ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā”
Lēmuma projekts “Par deputātes Ineses Voikas atsaukšanu no Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas”
Lēmuma projekts “Par deputātes Marijas Golubevas atsaukšanu no Ārlietu komisijas”
Lēmuma projekts “Par deputātes Ineses Voikas ievēlēšanu Ārlietu komisijā”
Lēmuma projekts “Par deputātes Marijas Golubevas ievēlēšanu Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā”
skaņa_025 teksts_025    11:58 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””
skaņa_026 teksts_026    12:03  
skaņa_027 teksts_027    12:08  
skaņa_028 teksts_028    12:13  
skaņa_029 teksts_029    12:18  
skaņa_030 teksts_030    12:23  
skaņa_031 teksts_031    12:28  
skaņa_032 teksts_032   pārtr. -13:00 paziņojumam
skaņa_033 teksts_033    13:05  
skaņa_034 teksts_034    13:10  
skaņa_035 teksts_035    13:15  
skaņa_036 teksts_036    13:20  
skaņa_037 teksts_037    13:25  
skaņa_038 teksts_038    13:30 likumprojekts “Grozījumi Krimināllikumā”
skaņa_039 teksts_039    13:35  
skaņa_040 teksts_040    13:40  
skaņa_041 teksts_041    13:45  
skaņa_042 teksts_042    13:49  
skaņa_043 teksts_043    13:54 lēmuma projektu “Par deputāta Ata Zakatistova atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas”
lēmuma projektu “Par deputātes Janīnas Kursītes atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas”
lēmuma projektu “Par deputātes Janīnas Kursītes ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā”
lēmuma projektu “Par deputāta Romāna Naudiņa ievēlēšanu Pieprasījumu komisijā”
likumprojektu “Par nekustamā īpašuma
skaņa_044 teksts_044    13:59 Riharda Vāgnera ielā 4, Rīgā, nodošanu Rīgas Riharda Vāgnera biedrībai”
likumprojektu “Grozījums likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību””
Likumprojekts “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”
Likumprojekts “Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā”
skaņa_045 teksts_045    14:04 Likumprojekts “Grozījumi Dizainparaugu likumā”
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem””
skaņa_046 teksts_046    14:09 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par aviāciju””
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai””
skaņa_047 teksts_047    14:14 Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību””
Likumprojekts “Grozījumi Valsts kontroles likumā”
skaņa_048 teksts_048    14:19 Likumprojekts “Grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā”
skaņa_049 teksts_049    14:24 Likumprojekts “Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību likumā”
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par privātajiem pensiju fondiem””
skaņa_050 teksts_050    14:29 Likumprojekts “Grozījums Revīzijas pakalpojumu likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”
skaņa_051 teksts_051   pārtr. -15:03  
skaņa_052 teksts_052    15:08 Likumprojekts “Grozījumi Alternatīvo ieguldījumu fondu un to pārvaldnieku likumā”
skaņa_053 teksts_053    15:13 Likumprojekts “Grozījums Kredītiestāžu likumā”
skaņa_054 teksts_054    15:18 Likumprojekts “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus likumā”
Likumprojekts “Par nekustamā īpašuma Mežezera ielā 3, Aizupēs, Tīnūžu pagastā, Ikšķiles novadā, daļas atsavināšanu sabiedrības vajadzībām – valsts reģionālā autoceļa P5 Ulbroka–Ogr...
Likumprojekts “Grozījumi Sēklu un šķirņu aprites likumā”
skaņa_055 teksts_055    15:23 Likumprojekts “Grozījumi Enerģijas dzērienu aprites likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Vispārējās izglītības likumā”
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai””
Likumprojekts “Grozījumi likumā “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu Latvijas Republikas un
skaņa_056 teksts_056    15:28 Krievijas Federācijas valsts robežas joslas ierīkošanai””
Likumprojekts “Grozījumi Iepakojuma likumā”
Likumprojekts “Grozījums Darba likumā”
skaņa_057 teksts_057    15:33 Likumprojekts “Grozījumi Streiku likumā”
Likumprojekts “Grozījumi Darba aizsardzības likumā”
skaņa_058 teksts_058    15:38 Likumprojekts “Grozījumi Arhīvu likumā”
Likumprojekts “Grozījums Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību un Eiropas Savienības mēroga komercsabiedrību grupu darbinieku informēšanas un konsultēšanās likumā”
skaņa_059 teksts_059    15:43 Likumprojekts “Grozījums Darba aizsardzības likumā”
likumprojekts “Grozījumi likumā “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” (Nr. 263/Lp13)
skaņa_060 teksts_060    15:48 ņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā”
skaņa_061 teksts_061    15:52  
skaņa_062 teksts_062    15:57  
skaņa_063 teksts_063    16:02  
skaņa_064 teksts_064    16:07 Lēmuma projekts “Par deputāta Ata Zakatistova atsaukšanu no Pieprasījumu komisijas”
skaņa_065 teksts_065    16:12  
skaņa_066 teksts_066    16:17  
skaņa_067 teksts_067    16:22  
skaņa_068 teksts_068    16:27 Lēmuma projekts “Par deputātes Janīnas Kursītes atsaukšanu no Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas”
skaņa_069 teksts_069    16:32 Lēmuma projekts “Par deputātes Janīnas Kursītes ievēlēšanu Ilgtspējīgas attīstības komisijā”
Lēmuma projekts “P
likumprojektu “Grozījums likumā “Par kultūras pieminekļu aizsardzību””
skaņa_070 teksts_070    16:37 jautājumu finanšu ministram Jānim Reiram “Par iespējamām problēmām Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā komunikācijā”
jautājumu “Par Zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra rīcību”
jautājumu “Par valdības nostāju, risinot ar bēgļiem saistītās problēmas”
jautājumu “Vai ministrija ir veikusi Jaunās konservatīvās partijas priekšvēlēšanu solījumu ietekmes uz budžetu izvērtējumu?”
jautājumu “Par Valsts kases aizdevuma ēkas pārbūves darbiem Alojas Ausekļa vidusskolā un Vecumnieku vidusskolas piebūves būvniecībai”
skaņa_071 teksts_071    16:38  
teksts_kopā 
16:45
Frakciju viedokļi
skaņa_001 teksts_001    16:50  
skaņa_002 teksts_002    16:55  
skaņa_003 teksts_003    17:00  
skaņa_004 teksts_004    17:05  
skaņa_005 teksts_005    17:10  
skaņa_006 teksts_006    17:14  


Atsauksmes: Aldis.Priksans@saeima.lv (arī neskaidrību gadījumos,tel:67087370)
Pirmdien, 24.jūnijā

Sīkdatņu politika

Tīmekļa vietnes www.saeima.lv satura kvalitātes uzlabošanai, ērtākai lietošanai un pielāgošanai lietotāju vajadzībām tiek lietotas sīkdatnes (angļu val. “cookies”). Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai.

Kas ir sīkdatne?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Tā vietnei palīdz atcerēties jūsu pieteikumvārdu un iestatījumus (piemēram, valodu, fontu izmēru u.c. attēlošanas iestatījumus), ar kādiem esat izvēlējies vietni skatīt, lai katru reizi jums tie nebūtu jānorāda no jauna.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Tīmekļa vietnē www.saeima.lv tiek izmantots interneta vides analīzes rīks "Google Analytics", ko piedāvā "Google, Inc." (turpmāk — "Google"). "Google Analytics" izmanto sīkdatnes ("cookies") — jūsu datorā iesūtītas teksta datnes, ar kuru palīdzību var analizēt lietotāju izturēšanās modeli: skatītās lapas, lietotāju ģeogrāfiskās atrašanās vietas, uzturēšanās laiku, ierīci u.c.. Informāciju, ko sīkdatne veido par jūsu paradumiem šīs tīmekļa vietnes lietošanā saņems "Google", kas to glabās serveros ASV. "Google" izmantos šo informāciju, lai analizētu jūsu kā lietotāja ieradumus šajā tīmekļa vietnē, izstrādātu tīmekļa vietņu operatoriem ziņojumus par vietnes apmeklētību un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar aktivitāti tīmekļa vietnē un interneta lietošanu.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas jūsu datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

Sīkdatņu kontrolēšana un dzēšana

Lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā, iestatījumi visbiežāk atrodas sadaļā "Palīdzība", "Rīki" vai "Rediģēšana". Tikai tādā gadījumā jums būs pašrocīgi jānorāda daži iestatījumi katru reizi, kad apmeklēsiet šo vietni.


Par datu konfidencialitāti un drošību lasiet: https://www.saeima.lv/dati.pdf