Elektroenerģijas iegāde, CVP kods: 09310000-5

Publikācijas datums 28.03.2018.
Iepirkuma veids Publisko iepirkuma likuma 9.panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Elektroenerģijas iegāde, CVP kods: 09310000-5
Identifikācijas numurs Saeimas autobāze 2018/01
Paredzamā līgumcena bez PVN EUR 34200
Sludinājums IUB mājas lapā 28.03.2018.
Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks 11.04.2018. 11:00
Nolikums
Elektroenerģijas iegāde. NOLIKUMS
Elektroenerģijas iegāde Saeimas autobāzes vajadzībām.
Atbilde uz jautājumiem
Atbilde uz jautājumiem par iepirkuma nolikumu.
Informācija par iepirkumu

Elektroenerģijas iegāde, kas ietver elektroenerģijas iegādi Saeimas autobāzei Skanstes ielā 6, Rīgā no 2018.gada 1.jūnija līdz 20121.gada 31.maijam, kas saistīta ar elektroenerģijas tirdzniecību un kas izpildāma saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Nolikumā un tam pievienotajos pielikumos. Elektroenerģijas tirdzniecība neietver tās transportēšanu (piegādi) - pārvaldi un sadali.

Kontaktpersonas Saeimas autobāzes tehniskais direktors Uldis Dreimanis, tālr. 67372173, fakss 67371619, e-pasta adrese: saeimas.auto@apollo.lv
Ceturdien, 19.aprīlī
09:00  Saeimas kārtējā sēde
10:30  Juridiskās komisijas sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem