Audiovizuālā satura translācija Saeimas mājaslapā (72000000-5)

Publikācijas datums 02.03.2018.
Iepirkuma veids Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Audiovizuālā satura translācija Saeimas mājaslapā (72000000-5)
Identifikācijas numurs SAEIMA 2018/02
Paredzamā līgumcena bez PVN
Sludinājums IUB mājas lapā https://pvs.iub.gov.lv/show/528715
Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks 13.03.2018. 11:00
Nolikums
Nolikums
Audiovizuālā satura translācija Saeimas mājaslapā
Informācija par iepirkumu

Saeimas sēžu un citu pasākumu audiovizuālā satura translēšana tiešraidē Saeimas mājaslapā, kā arī esošā audiovizuālā arhīva satura pārņemšana, uzturēšana, papildināšana un publicēšana Saeimas mājaslapā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.

Kontaktpersonas Laura Upīte, telefona Nr. 67087021, e-pasts adrese iepirkumi@saeima.lv
Sestdien, 17.martā