Nojumju un inventāra noma. CPV kods: 7995200-2

Publikācijas datums 07.04.2017.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Nojumju un inventāra noma. CPV kods: 7995200-2
Identifikācijas numurs Saeima 2017/08
Paredzamā līgumcena bez PVN 10000 - 42000 EUR bez PVN
Piedāvājumu iesniegšanas datums un laiks 21.04.2017. 11:00
Nolikums Lejupielādēt dokumentus
Informācija par iepirkumu
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Pirmdien, 24.aprīlī
14:00  Saeimas Prezidija sēde