Gundars Daudze piedalās Centrāleiropas un Austrumeiropas parlamentu priekšsēdētāju samitā