Saeimā starptautiskā konferencē diskutēs par valsts budžeta konstitucionālo kontroli

(06.12.2017.)

Saeimas namā piektdien, 8.decembrī, norisināsies starptautiska konference “Valsts budžeta konstitucionālā kontrole”. 

Konstitucionālo tiesību kontrolei valsts budžeta jautājumos veltīto konferenci atklās Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Vucāns un Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele. 

Konference rīkota, lai diskutētu par konstitucionālās tiesas kompetenci, izvērtējot valsts budžeta likuma atbilstību augstāka juridiskā spēka tiesību normām un analizējot kompetences robežas. Plānots arī aplūkot metodoloģiju, kas ļauj izvērtēt valsts budžeta izstrādāšanas procesa tiesiskumu un valsts finanšu līdzekļu piešķiršanas atbilstību konstitūcijai. 

Tāpat pasākumā plānots diskutēt par to, kādus procesuālos pārkāpumus budžeta izstrādāšanas procesā konstatējot, valsts budžets varētu tikt atzīts par spēkā neesošu, kā arī par to, kādi apsvērumi, neapdraudot sabiedrības labklājību, varētu būt par pamatu tam, lai konstitucionālā tiesa lemtu par valsts budžeta atzīšanu par neatbilstošu konstitūcijai. 

Konferences laikā tiesību un finanšu eksperti sniegs priekšlasījumus par valsts finanšu līdzekļu izlietojuma konstitucionālās kontroles nozīmi gan pamattiesību, gan valsts iekārtas aizsardzībā, kā arī akcentēs atziņas, kas varētu palīdzēt likumdevējam novērst konstitucionālās tiesas nolēmumos konstatētos valsts budžeta izstrādāšanas procesā pieļautos pārkāpumus. 

Konferencē aicināti piedalīties Francijas Valsts padomes padomnieks, Valsts padomes Finanšu departamenta priekšsēdētājs Žans Gereminks (Jean Gaeremynck), Beļģijas Konstitucionālās tiesas priekšsēdētājs Žans Spretels (Jean Spreutels), Čehijas Konstitucionālās tiesas tiesnesis Jirži Zemaneks (Jiři Zemánek), kā arī Satversmes tiesas tiesneši Gunārs Kusiņš un Jānis Neimanis, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina, Saeimas Juridiskā biroja vecākā juridiskā padomniece Ilze Tralmaka un Latvijas Bankas padomes loceklis Edvards Kušners. Pasākumā piedalīsies arī Saeimas deputāti, konstitucionālo tiesību eksperti un budžeta izstrādē, pieņemšanā un uzraudzībā iesaistītās personas. 

Konferences darbs noritēs trīs sesijās, un tās vadīs Saeimas priekšsēdētājas biedre Inese Lībiņa-Egnere, Satversmes tiesas priekšsēdētāja Ineta Ziemele un viņas vietniece Sanita Osipova. 

Konferenci rīko Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija un Juridiskā komisija sadarbībā ar Satversmes tiesu. 

Starptautiskā konference “Valsts budžeta konstitucionālā kontrole” piektdien, 8.decembrī, notiks Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/8 Baltiešu zālē, un tā sāksies pulksten 9.30. Konferencei interesenti varēs sekot līdzi tiešsaistē Saeimas mājaslapā www.saeima.lv

Konferences programma 

Mediju ievērībai:
Mediju pārstāvjus, kuriem nav pastāvīgās akreditācijas darbam Saeimā, pasākuma atspoguļošanai lūdzam pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi prese@saeima.lv vai zvanot pa tālruni 67087244.

 

Saeimas Preses dienests

Pirmdien, 21.maijā
14:00  Saeimas Prezidija sēde