Mediju akreditācija darbam Saeimā 2018.gadā

(14.11.2017.)

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs izsludina plašsaziņas līdzekļu pārstāvju akreditāciju darbam Saeimā 2018.gadā.

Pastāvīgo akreditāciju piešķir tiem plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar Saeimas darba un likumdošanas atspoguļošanu.

Lai pieteiktos pastāvīgajai akreditācijai darbam Saeimā 2018.gadā, līdz šī gada 5.decembrim jāiesniedz šādi dokumenti:

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri akreditējas pirmo reizi:

1. plašsaziņas līdzekļa vadītāja rakstisks iesniegums, kurā pamatota akreditācijas nepieciešamība. Iesniegums adresējams Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājam Jurim Vīgulim;
2. aizpildīta un parakstīta Latvijas plašsaziņas līdzekļa pārstāvja akreditācijas anketa;
3. digitāla fotogrāfija (malu attiecība 3:4, formāts .jpg, izšķirtspēja 300 DPI, datnes nosaukums vards_uzvards.jpg).

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, kuri akreditējas atkārtoti:

1. plašsaziņas līdzekļa vadītāja rakstisks iesniegums, kurā pamatota akreditācijas nepieciešamība. Iesniegums adresējams Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja vadītājam Jurim Vīgulim;
2. aizpildīta un parakstīta Latvijas plašsaziņas līdzekļa pārstāvja akreditācijas anketa. Anketu var neiesniegt, ja iepriekš tajā sniegtie dati nav mainījušies. Šādā gadījumā iesniegumā jāapliecina, ka iepriekšējā anketā minētā informācija nav mainījusies un  joprojām ir aktuāla;
3. digitāla fotogrāfija, ja iepriekšējā fotogrāfija ir novecojusi.

Dokumentus var iesniegt:

- personīgi Sabiedrisko attiecību birojā (114.telpā Jēkaba ielā 16, Rīgā);
- nosūtot pa pastu – Saeimas Sabiedrisko attiecību birojam Jēkaba ielā 11, Rīgā, LV-1811;
- nosūtot ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu saeima@saeima.lv.

Par 2018.gada akreditācijas saņemšanas kārtību tiks izziņots atsevišķi.

Atgādinām, ka plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem ir iespēja iegūt arī vienreizējo akreditāciju (uz vienu dienu), kā arī termiņa akreditāciju (uz laiku līdz trim mēnešiem).

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus darbam Saeimā akreditē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.870 “Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekļu žurnālisti un citi pārstāvji akreditētājinstitūcijā”.

Plašāka informācija par akreditāciju Saeimas Sabiedrisko attiecību biroja Preses dienestā, zvanot 67087281 vai pa e-pastu prese@saeima.lv.

 

 

Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs

Sestdien, 24.martā