Ināra Mūrniece: Latvijas Centrālās padomes memoranda galvenās vērtības – uzticība Satversmei un neatkarīgai Latvijas valstij

(18.03.2016.)
VideoGalerija

“Latvijas Centrālās padomes memorands mums vēsta par pašaizliedzīgiem, varonīgiem un izcili patriotiskiem cilvēkiem ar Eiropas mēroga domāšanu un augstu vērtību latiņu. Memoranda autoriem galvenās vērtības bija uzticība demokrātijas principiem, mūsu Satversmei, starptautiskajām tiesībām un pilsoniskās sabiedrības spēkam. Bet pats galvenais – neatkarīgai Latvijas valstij,” uzsvēra Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, piektdien, 18.martā, atklājot konferenci “Latvijas Centrālās padomes memorands un tā vēsturiskā nozīme”.

Viņa izteica gandarījumu, ka saruna par tādu izcilu latviešu pilsoniskās un politiskās apziņas parādību kā Latvijas Centrālā padome (LCP) un tās memorandu notiek Saeimā, jo LCP izveidoja tieši lielāko pirmskara latviešu politisko partiju pārstāvji, kuru vidū bija daudzi bijušie un esošie Saeimas deputāti.

Saeimas priekšsēdētāja aicināja ikvienu ierakstīt savā atmiņā memorandā teiktos vārdus, kas rakstīti 1944.gada martā: “Pēc visiem dabas un cilvēcības likumiem neviens mums nevar apstrīdēt tiesības aizstāvēties, ja tiek apdraudēta mūsu nācija un tās esamība!” I.Mūrniece uzsvēra: “Atcerēsimies to, un lai to atceras ikviens, kurš šodien pret starptautiskiem līgumiem un starptautiskiem tiesību aktiem izturas ar nevērību. Latvieši ir pratuši un pratīs cīnīties par savu tautu un valsti!” Viņa atgādināja, ka normu, kas uzliek par pienākumu pretoties militāra uzbrukuma gadījumā, Saeima nesen nostiprināja likumos, kas skar valsts drošību.

Konferences atklāšanā Ārlietu komisijas priekšsēdētājs Ojārs Ēriks Kalniņš uzsvēra, ka Latvijas neatkarība ir tautas gribas rezultāts un tautas griba pastāvējusi vairāk nekā simts gadus, pārvarot arī okupācijas laiku. LCP bija tautas neatkarības gara iemiesojums, sacīja O.Ē.Kalniņš.

“Šī gada Saeimas ārpolitikas debatēs bijām vienisprātis, ka šobrīd lielākais Latvijas izaicinājums ir drošība, kas tiek apdraudēta ne vien ar militāriem, bet arī informācijas ieročiem. Sociālie mediji ir 21.gadsimta karalauks - mēs nepārtraukti cīnāmies pret mūsu valsts, tautas un vēstures apmelošanu. Melus nevar aizliegt, taču tos var apkarot ar taisnību, tostarp ar vēsturisko taisnību,” uzsvēra O.Ē.Kalniņš, sakot, ka šodien vēlreiz atgādinām par mūsu vēsturi un mūsu tautas ilggadīgo cīņu par taisnību un neatkarību.

Konferenci “Latvijas Centrālās padomes memorands un tā vēsturiskā nozīme” organizēja Saeimas Ārlietu komisija sadarbībā ar Kultūras ministriju, Latvijas Kara muzeju un Latvijas Okupācijas muzeju. Konferencē ar priekšlasījumu uzstājās vēsturnieks Uldis Neiburgs, Latvijas Kara muzeja pētniece Ieva Kvāle un Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Liepājas diecēzes bīskaps, Latvijas neatkarības kustības dalībnieks Pāvils Brūvers.

 

Fotogrāfijas: https://www.flickr.com/photos/saeima/albums/72157666098551385
Izmantošanas noteikumi: saeima.lv/lv/autortiesibas

 

 

Saeimas Preses dienests

Sestdien, 24.martā